متالورژی و مواد آهنگری و ریخته گری
دسته بندی :
کمبود مواد اولیه، اهرم فشاری بر تولیدکنندگان
مدیر کارگاه ریخته‌گری محبی عنوان کرد:

کمبود مواد اولیه، اهرم فشاری بر تولیدکنندگان

آهنگری و ریخته گری
نفس‌های صنعت ریخته‌گری به شماره افتاده است
مدیر کارگاه ریخته‌گری غلامی:

نفس‌های صنعت ریخته‌گری به شماره افتاده است

آهنگری و ریخته گری
رشد ۳۰ درصدی سود برای این نماد

رشد ۳۰ درصدی سود برای این نماد

آهنگری و ریخته گری
استخدام شرکت ریخته گری فولاد اسپادانا در اصفهان

استخدام شرکت ریخته گری فولاد اسپادانا در اصفهان

آهنگری و ریخته گری
نیازمند سیاست‌گذاری‌های پایدار در صنایع هستیم
مدیرعامل شرکت آلومینیوم کاران البرز:

نیازمند سیاست‌گذاری‌های پایدار در صنایع هستیم

آهنگری و ریخته گری
تولیدکنندگان از نبود ثبات قیمت‌ها متضرر شده‌اند
مدیرعامل شرکت صنایع متالورژی سرآمد صنعت اصفهان:

تولیدکنندگان از نبود ثبات قیمت‌ها متضرر شده‌اند

آهنگری و ریخته گری
افتتاح مرکز تحقیقات پره توربین و سوپر آلیاژ شرکت ریخته‌گری دقیق پارس شاهرود

افتتاح مرکز تحقیقات پره توربین و سوپر آلیاژ شرکت ریخته‌گری دقیق پارس شاهرود

آهنگری و ریخته گری
شیشه عمر صنعت ریخته‌گری در آستانه شکستن است

شیشه عمر صنعت ریخته‌گری در آستانه شکستن است

آهنگری و ریخته گری
صنعت‌ریخته‌گری تشنه سرمایه‌گذاری
مدیر کارگاه ریخته‌گری مرادی عنوان کرد:

صنعت‌ریخته‌گری تشنه سرمایه‌گذاری

آهنگری و ریخته گری
نیازمند خوراک اولیه هستیم
مدیر کارگاه ریخته‌گری باقری:

نیازمند خوراک اولیه هستیم

آهنگری و ریخته گری
پرطرفدارترین عناوین