متالورژی و مواد آهنگری و ریخته گری
دسته بندی :
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
در روز آتی؛

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه "ختراک"

تافته جدا بافته

تافته جدا بافته

یک واحد ریخته‌گری در اصفهان به غبارگیر تجهیز شد
با هدف حفاظت از محیط زیست؛

یک واحد ریخته‌گری در اصفهان به غبارگیر تجهیز شد

خروج صنایع ریخته‌گری از شهر‌های استان اصفهان معطل اجراست
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان:

خروج صنایع ریخته‌گری از شهر‌های استان اصفهان معطل اجراست

صنعت ریخته‌گری در مسیر توسعه
یک فعال صنعتی عنوان کرد:

صنعت ریخته‌گری در مسیر توسعه

افزایش درآمد ختراک در شهریور ماه

افزایش درآمد ختراک در شهریور ماه

جای خالی محسوس سرمایه‌گذاری در صنعت ریخته‌گری/ به دنبال صادرات ظروف چدنی هستیم
مختار پاکزاد، مدیرعامل شرکت پاک برنز:

جای خالی محسوس سرمایه‌گذاری در صنعت ریخته‌گری/ به دنبال صادرات ظروف چدنی هستیم

انفجار کوره ذوب آهن علت بروز حادثه در واحد صنعتی قم

انفجار کوره ذوب آهن علت بروز حادثه در واحد صنعتی قم