متالورژی و مواد
دسته بندی :
یک صنعت ماندگار

یک صنعت ماندگار

آهنگری و ریخته گری
با پیگیری دادگستری؛

مشکل محاسبه گازبهای واحد‌های ریخته گری گلستان حل شد

آهنگری و ریخته گری
ادامه تولید در گرو حمایت همه‌جانبه دولت
مدیر کارگاه ریخته‌‎گری میرزایی عنوان کرد:

ادامه تولید در گرو حمایت همه‌جانبه دولت

آهنگری و ریخته گری
بحران سرمایه‌گذاری در صنعت ریخته‌گری
رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی و صنعتی طوس آلم مطرح کرد:

بحران سرمایه‌گذاری در صنعت ریخته‌گری

آهنگری و ریخته گری
«ریخته‌گری تراکتورسازی ایران» در مقابل شرکت هندی «Bharat Rasayan»

«ریخته‌گری تراکتورسازی ایران» در مقابل شرکت هندی «Bharat Rasayan»

آهنگری و ریخته گری
لزوم ثبات قیمت مواد اولیه در بازار
مدیر کارگاه ریخته‌گری ثابت قدم عنوان کرد:

لزوم ثبات قیمت مواد اولیه در بازار

آهنگری و ریخته گری

جای خالی حمایت از تولید

آهنگری و ریخته گری
استخدام سرپرست تولید واحد ریخته‌گری چدن و فلزات رنگی در زنجان

استخدام سرپرست تولید واحد ریخته‌گری چدن و فلزات رنگی در زنجان

آهنگری و ریخته گری
قدیمی:

صنایع، چوب تصمیمات غیرکارشناسی را می‌خورند

آهنگری و ریخته گری
به همت متخصصان جهاددانشگاهی صنعتی شریف؛

طرح بومی سازی برج پاتیل گردان ریخته گری پیوسته اجرا شد

آهنگری و ریخته گری