زمین شناسی
دسته بندی :
ستاره شناسان در جستجوی «زمین دوم»، سیاره‌ای داغ و چگال با هشت ساعت سال کشف کردند

ستاره شناسان در جستجوی «زمین دوم»، سیاره‌ای داغ و چگال با هشت ساعت سال کشف کردند

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
ارسال دسته جمعی ربات‌های خودران برای معدن‌کاوی ماه

ارسال دسته جمعی ربات‌های خودران برای معدن‌کاوی ماه

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
بزرگ‌ترین شهاب سنگ مریخی در معرض دید عموم قرار گرفت

بزرگ‌ترین شهاب سنگ مریخی در معرض دید عموم قرار گرفت

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
احتمال وقوع زلزله با پدیده اَبَر ماه
یادداشتی از کامبیز مهدیزاده؛

احتمال وقوع زلزله با پدیده اَبَر ماه

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
ترسیم نقشه سفر ۲۲ میلیون ساله یک سیارک به سمت زمین

ترسیم نقشه سفر ۲۲ میلیون ساله یک سیارک به سمت زمین

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
اثرات شراره‌های خورشیدی بر مغناطیس‌سپهر زمین

اثرات شراره‌های خورشیدی بر مغناطیس‌سپهر زمین

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
اگر سیارکی به زمین برخورد کند...

اگر سیارکی به زمین برخورد کند...

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
کشف نزدیک‌ترین سیاهچاله به زمین

کشف نزدیک‌ترین سیاهچاله به زمین

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
اولین بارش شهابی سال در شرف وقوع

اولین بارش شهابی سال در شرف وقوع

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
ژاپن تا سال ۲۰۲۳ ماهواره چوبی به فضا می‌فرستد

ژاپن تا سال ۲۰۲۳ ماهواره چوبی به فضا می‌فرستد

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
۱۲