زمین شناسی
دسته بندی :
جزئیات کاربرد‌های ماهواره خیام + اینفوگرافیک

جزئیات کاربرد‌های ماهواره خیام + اینفوگرافیک

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
حال خیام خوب و رضایت‌بخش است/ انتشار اولین تصاویر ۴ ماه دیگر

حال خیام خوب و رضایت‌بخش است/ انتشار اولین تصاویر ۴ ماه دیگر

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
پرتاپ ماهواره خیام موفقیت‌آمیز بود/ دریافت اولین سیگنال خیام ساعت ۱۲ امروز

پرتاپ ماهواره خیام موفقیت‌آمیز بود/ دریافت اولین سیگنال خیام ساعت ۱۲ امروز

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
تلاش برای یافتن نشانه‌هایی از حیات در فضا| برنامه جدید افشا شد

تلاش برای یافتن نشانه‌هایی از حیات در فضا| برنامه جدید افشا شد

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
ستاره شناسان در جستجوی «زمین دوم»، سیاره‌ای داغ و چگال با هشت ساعت سال کشف کردند

ستاره شناسان در جستجوی «زمین دوم»، سیاره‌ای داغ و چگال با هشت ساعت سال کشف کردند

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
ارسال دسته جمعی ربات‌های خودران برای معدن‌کاوی ماه

ارسال دسته جمعی ربات‌های خودران برای معدن‌کاوی ماه

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
بزرگ‌ترین شهاب سنگ مریخی در معرض دید عموم قرار گرفت

بزرگ‌ترین شهاب سنگ مریخی در معرض دید عموم قرار گرفت

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
احتمال وقوع زلزله با پدیده اَبَر ماه
یادداشتی از کامبیز مهدیزاده؛

احتمال وقوع زلزله با پدیده اَبَر ماه

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
ترسیم نقشه سفر ۲۲ میلیون ساله یک سیارک به سمت زمین

ترسیم نقشه سفر ۲۲ میلیون ساله یک سیارک به سمت زمین

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
اثرات شراره‌های خورشیدی بر مغناطیس‌سپهر زمین

اثرات شراره‌های خورشیدی بر مغناطیس‌سپهر زمین

شهاب سنگ ها، فضا و اکتشاف فضایی
۱۲