تاسیسات ساحلی و دریایی

انرژی تاسیسات ساحلی و دریایی
دسته بندی :
تأثیر سرما بر قابلیت اطمینان تأسیسات نفت و گاز

تأثیر سرما بر قابلیت اطمینان تأسیسات نفت و گاز

آخرین عرشه سکوی مسکونی میدان فروزان نصب شد

آخرین عرشه سکوی مسکونی میدان فروزان نصب شد

نفتگیر شرقی پایانه خارک بازسازی می‌شود

نفتگیر شرقی پایانه خارک بازسازی می‌شود

جهت واحد احیای مستقیم مجتمع فولاد قاینات:

استخدام 180 نفر در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

برای نخستین‌بار در صنعت حفاری

سامانه بومی‌سازی شده بالابری دستگاه حفاری دریایی راه‌اندازی شد

تمهیدات جدید تعرفه‌ای برای اعضای اکو

۱