معادن و مواد معدنی گچ و آهک
دسته بندی :
احداث نیروگاه تجدید‌پذیر در توان صنعت گچ نیست
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت گچ عنوان کرد

احداث نیروگاه تجدید‌پذیر در توان صنعت گچ نیست

عامل عقب‏‏‌ماندگی صنعت گچ بی‏‏‌پولی نیست
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان گچ عنوان کرد

عامل عقب‏‏‌ماندگی صنعت گچ بی‏‏‌پولی نیست

عبور بازار صادراتی از گچ سنتی
آینده تولید و تجارت گچ در گفتگو با مدیر‌عامل شرکت «گچ خراسان» بررسی شد

عبور بازار صادراتی از گچ سنتی

الزام نگاه عادلانه به تمامی صنایع
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان گچ:

الزام نگاه عادلانه به تمامی صنایع

آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار در زمینه معدن

آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار در زمینه معدن