خودرو و قطعه سازی
دسته بندی :
تمام سرب موردنیاز تولیدکنندگان باتری را تامین می‌کنیم

تمام سرب موردنیاز تولیدکنندگان باتری را تامین می‌کنیم

صنعت قطعه سازی
کاهش تولید شرکت‌های بزرگ خودروسازی به خاطر کمبود ریز تراشه

کاهش تولید شرکت‌های بزرگ خودروسازی به خاطر کمبود ریز تراشه

صنعت قطعه سازی
هیات مؤسس تعاونی قطعه‌سازان خودرویی ایران مشخص شدند
با حضور جمعی از قطعه سازان خودروی کشور:

هیات مؤسس تعاونی قطعه‌سازان خودرویی ایران مشخص شدند

صنعت قطعه سازی
خودروسازان ژاپنی و کمبود قطعات

خودروسازان ژاپنی و کمبود قطعات

صنعت قطعه سازی
صرفه‌جویی ۳۴۱میلیون یورویی با داخلی‌سازی قطعات خودرو

صرفه‌جویی ۳۴۱میلیون یورویی با داخلی‌سازی قطعات خودرو

صنعت قطعه سازی
فشار رشد قیمت مواد اولیه داخلی بر قطعه‌سازان
در گفت‎وگو با یکی از فعالان صنعت قطعه مطرح شد

فشار رشد قیمت مواد اولیه داخلی بر قطعه‌سازان

صنعت قطعه سازی
واکسیناسیون ۱۵ هزار نفر پرسنل قطعه سازان خودرو آغاز شد

واکسیناسیون ۱۵ هزار نفر پرسنل قطعه سازان خودرو آغاز شد

صنعت قطعه سازی
آغاز واکسیناسیون صنایع قطعه‌سازی کشور با هماهنگی سایپا از امروز / واکسن قطعه سازان به سهمیه استان‌ها اضافه می‌شود
معاون منابع انسانی سایپا خبر داد:

آغاز واکسیناسیون صنایع قطعه‌سازی کشور با هماهنگی سایپا از امروز / واکسن قطعه سازان به سهمیه استان‌ها اضافه می‌شود

صنعت قطعه سازی
رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار خودرو

رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار خودرو

صنعت قطعه سازی
خطر بیش‌اظهاری در طرح واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه

خطر بیش‌اظهاری در طرح واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه

صنعت قطعه سازی