سیم و کابل استیل کورد
دسته بندی :
احداث کارخانه «استیل کورد» شهرستان سلسله در راستای توازن سرمایه‌گذاری بود
مدیرکل سازمان صمت لرستان:

احداث کارخانه «استیل کورد» شهرستان سلسله در راستای توازن سرمایه‌گذاری بود

تشریح آخرین وضعیت پروژه استیل کورد شهرستان سلسله

تشریح آخرین وضعیت پروژه استیل کورد شهرستان سلسله

کاهش سود‌آوری سیم و کابلی‌ها
روند سودآوری تجهیزات صنعتی برای دوره ۱۰‏‏‌ساله بررسی شد

کاهش سود‌آوری سیم و کابلی‌ها

پرطرفدارترین عناوین