سیم و کابل استیل کورد
دسته بندی :
تأمین مالی طرح تولید
گامی جدید در راستای سیاست بومی‌سازی برداشته شد:

تأمین مالی طرح تولید "نوار نقاله استیل کورد"؛ طرح استراتژیک برای بی نیازی از واردات

تأمین مالی پروژه تولید نوار نقاله استیل کورد/ بی‌نیازی کشور به واردات یک محصول استراتژیک
با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده

تأمین مالی پروژه تولید نوار نقاله استیل کورد/ بی‌نیازی کشور به واردات یک محصول استراتژیک

احداث کارخانه «استیل کورد» شهرستان سلسله در راستای توازن سرمایه‌گذاری بود
مدیرکل سازمان صمت لرستان:

احداث کارخانه «استیل کورد» شهرستان سلسله در راستای توازن سرمایه‌گذاری بود

تشریح آخرین وضعیت پروژه استیل کورد شهرستان سلسله

تشریح آخرین وضعیت پروژه استیل کورد شهرستان سلسله

کاهش سود‌آوری سیم و کابلی‌ها
روند سودآوری تجهیزات صنعتی برای دوره ۱۰‏‏‌ساله بررسی شد

کاهش سود‌آوری سیم و کابلی‌ها