اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
تشکیل کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی برای نخستین بار

تشکیل کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی برای نخستین بار

کارآفرینان
ضرورت توسعه کارآفرینی و فعالیت دانش بنیان برای رشد اقتصادی

ضرورت توسعه کارآفرینی و فعالیت دانش بنیان برای رشد اقتصادی

کارآفرینان
ایجاد ۱۱۱ هزار شغل با پرداخت تسهیلات خرد

ایجاد ۱۱۱ هزار شغل با پرداخت تسهیلات خرد

کارآفرینان
توسعه دانش بنیان و کارآفرینی در کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

توسعه دانش بنیان و کارآفرینی در کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور

کارآفرینان
تلاش وزارت صمت برای ارائه خدمات تخصصی کسب وکار به کارآفرینان

تلاش وزارت صمت برای ارائه خدمات تخصصی کسب وکار به کارآفرینان

کارآفرینان
اعتبار ۲۴هزار میلیارد تومانی برای احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال

اعتبار ۲۴هزار میلیارد تومانی برای احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال

کارآفرینان
ضرورت حمایت واقعی از کارآفرینان

ضرورت حمایت واقعی از کارآفرینان

کارآفرینان
اهمیت نقش حمایتی دولت‌ها از کارآفرینان و تقویت بخش خصوصی

اهمیت نقش حمایتی دولت‌ها از کارآفرینان و تقویت بخش خصوصی

کارآفرینان
متهمان خروج کارآفرینان صنعتی
در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

متهمان خروج کارآفرینان صنعتی

کارآفرینان
توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی نیازمند نوآوری است
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون کارآفرینی استان تهران:

توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی نیازمند نوآوری است

کارآفرینان
۱۲۳