اقتصاد و تجارت کارآفرینان
دسته بندی :
توانمندسازی اقتصادی بانوان کارآفرین

توانمندسازی اقتصادی بانوان کارآفرین

فولاد مبارکه؛ دانشگاهی مهارت‌افزا، صنعتی کارآفرین و اقتصادی سودآور
یادداشت به مناسبت روز کارآفرینی؛

فولاد مبارکه؛ دانشگاهی مهارت‌افزا، صنعتی کارآفرین و اقتصادی سودآور

کارآفرینی با افکار مدرن
زندگی‌نامه (قسمت سوم)

کارآفرینی با افکار مدرن

کارآفرینی با افکار مدرن
زندگی‏‏‏‏‏‌نامه/ قسمت دوم

کارآفرینی با افکار مدرن

کارآفرینی با افکار مدرن

کارآفرینی با افکار مدرن

زنجیره کارآفرینی از سرمایه انسانی تا حکمرانی هوشمند کارآفرین
سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران مطرح کرد:

زنجیره کارآفرینی از سرمایه انسانی تا حکمرانی هوشمند کارآفرین

سیاست حکمرانی کارآفرین باید کل نگر باشد
سرپرست دانشگاه صنایع و معادن:

سیاست حکمرانی کارآفرین باید کل نگر باشد

۱