اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
تلاش وزارت صمت برای ارائه خدمات تخصصی کسب وکار به کارآفرینان

تلاش وزارت صمت برای ارائه خدمات تخصصی کسب وکار به کارآفرینان

کارآفرینان
اعتبار ۲۴هزار میلیارد تومانی برای احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال

اعتبار ۲۴هزار میلیارد تومانی برای احیای واحد‌های راکد و نیمه فعال

کارآفرینان
ضرورت حمایت واقعی از کارآفرینان

ضرورت حمایت واقعی از کارآفرینان

کارآفرینان
اهمیت نقش حمایتی دولت‌ها از کارآفرینان و تقویت بخش خصوصی

اهمیت نقش حمایتی دولت‌ها از کارآفرینان و تقویت بخش خصوصی

کارآفرینان
متهمان خروج کارآفرینان صنعتی
در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

متهمان خروج کارآفرینان صنعتی

کارآفرینان
توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی نیازمند نوآوری است
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون کارآفرینی استان تهران:

توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی نیازمند نوآوری است

کارآفرینان
ایجاد ۱۰۰۰۰ صندوق خرد محلی در دستور کار قرار گرفت

ایجاد ۱۰۰۰۰ صندوق خرد محلی در دستور کار قرار گرفت

کارآفرینان
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جذب فناوری و جلوگیری از خروج ارز
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جذب فناوری و جلوگیری از خروج ارز

کارآفرینان
۱۲۳