اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جذب فناوری و جلوگیری از خروج ارز
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جذب فناوری و جلوگیری از خروج ارز

کارآفرینان
پرداخت تسهیلات رونق تولید به کارآفرینان تسریع پیدا کند
استاندار گیلان:

پرداخت تسهیلات رونق تولید به کارآفرینان تسریع پیدا کند

کارآفرینان
سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوق‌های بودجه‌ای تعیین شد

سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوق‌های بودجه‌ای تعیین شد

کارآفرینان
نحوه حمایت دولت از کارآفرینان پیشرو

نحوه حمایت دولت از کارآفرینان پیشرو

کارآفرینان
ضرورت شناسایی و حمایت بانوان کارآفرین/ ایجاد تحول هزینه‌آور و نیازمند مقاومت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

ضرورت شناسایی و حمایت بانوان کارآفرین/ ایجاد تحول هزینه‌آور و نیازمند مقاومت است

کارآفرینان
ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر آغاز شد

ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر آغاز شد

کارآفرینان
بیم و امید‌های کارآفرینان در ۱۴۰۰

بیم و امید‌های کارآفرینان در ۱۴۰۰

کارآفرینان
۱۲