انرژی
دسته بندی :
تأمین آب پایدار از نیاز‌های مهم حوزه کشاورزی و صنایع و معادن زرند است

تأمین آب پایدار از نیاز‌های مهم حوزه کشاورزی و صنایع و معادن زرند است

آب و نیروگاه آبی
انشعاب آب ۱۱هزار مشترک بدمصرف تهرانی قطع شد

انشعاب آب ۱۱هزار مشترک بدمصرف تهرانی قطع شد

آب و نیروگاه آبی
تهران از شرایط بحرانی آب عبور کرد

تهران از شرایط بحرانی آب عبور کرد

آب و نیروگاه آبی
آب مورد نیاز معادن سرکویر استان سمنان تامین می‌شود
استاندار سمنان تاکید کرد؛

آب مورد نیاز معادن سرکویر استان سمنان تامین می‌شود

آب و نیروگاه آبی
انتقال آب مجتمع مس به منطقه ویژه رفسنجان مشکلات را حل می‌کند
معاون رئیس جمهور:

انتقال آب مجتمع مس به منطقه ویژه رفسنجان مشکلات را حل می‌کند

آب و نیروگاه آبی
ایران در مرحله بحران شدید آبی/ سهم هر بخش از مصرف آب چقدر است؟

ایران در مرحله بحران شدید آبی/ سهم هر بخش از مصرف آب چقدر است؟

آب و نیروگاه آبی
کاهش ۱۰ هزار لیتر آب ذخایر تهران در هر ثانیه

کاهش ۱۰ هزار لیتر آب ذخایر تهران در هر ثانیه

آب و نیروگاه آبی
۶۴درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است

۶۴درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است

آب و نیروگاه آبی