انرژی
دسته بندی :
‌می‌متالز - ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیر زمینی از بین رفته است
کارشناس منابع آبی کشور:

‌می‌متالز - ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیر زمینی از بین رفته است

آب و نیروگاه آبی
منابع مربوط به حوزه آب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک درصد کاهش داشته است
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد

منابع مربوط به حوزه آب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک درصد کاهش داشته است

آب و نیروگاه آبی
ارتقای تکنولوژی‌های تولید و انتقال آب مصرف آب در صنایع را کاهش داده است
عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد؛

ارتقای تکنولوژی‌های تولید و انتقال آب مصرف آب در صنایع را کاهش داده است

آب و نیروگاه آبی
آب شرب سبزواری‌ها به کروم آلوده است؟

آب شرب سبزواری‌ها به کروم آلوده است؟

آب و نیروگاه آبی
توجه ویژه به موضوع آب در فارس در بودجه ۱۴۰۱
استاندار فارس تاکید کرد

توجه ویژه به موضوع آب در فارس در بودجه ۱۴۰۱

آب و نیروگاه آبی
نابودی منابع آب آشامیدنی قاره آسیا با ذوب شدن یخ‌های هیمالیا!

نابودی منابع آب آشامیدنی قاره آسیا با ذوب شدن یخ‌های هیمالیا!

آب و نیروگاه آبی
۱۳۶ میلیارد مترمکعب ذخایر آب زیرزمینی کشور در چند دهه اخیر مصرف شد

۱۳۶ میلیارد مترمکعب ذخایر آب زیرزمینی کشور در چند دهه اخیر مصرف شد

آب و نیروگاه آبی