انرژی
دسته بندی :
اوضاع منابع آبی در سال ۱۰۴۲/ تابستان تنش داریم؟

اوضاع منابع آبی در سال ۱۰۴۲/ تابستان تنش داریم؟

آب و نیروگاه آبی
فرماندار زرند: زرند تنها شهر دارای تنش آبی در استان کرمان است/ امام جمعه زرند: برنگشتن حقوق دولتی معادن به زرند ظلم آشکار است
در جلسه شورای اداری زرند با حضور قالیباف عنوان شد:

فرماندار زرند: زرند تنها شهر دارای تنش آبی در استان کرمان است/ امام جمعه زرند: برنگشتن حقوق دولتی معادن به زرند ظلم آشکار است

آب و نیروگاه آبی
کلید عبور از دهه بحرانی آب
بخش خصوصی راه‌های گذار از خشکسالی را ارائه داد

کلید عبور از دهه بحرانی آب

آب و نیروگاه آبی
طرح جدید آب خلیج فارس مشکل تنش آبی کرمان را رفع می‌کند
پورابراهیمی در نشست شورای معادن استان کرمان:

طرح جدید آب خلیج فارس مشکل تنش آبی کرمان را رفع می‌کند

آب و نیروگاه آبی
قیمت‌ها جهانی، اما هزینه آب مجانی

قیمت‌ها جهانی، اما هزینه آب مجانی

آب و نیروگاه آبی
وزارت نیرو مجاز به دریافت ۱۰۰ درصد بهای آب مصرفی از صنایع و معادن شد

وزارت نیرو مجاز به دریافت ۱۰۰ درصد بهای آب مصرفی از صنایع و معادن شد

آب و نیروگاه آبی
فصل مشترک همکاری برای حل بحران آب

فصل مشترک همکاری برای حل بحران آب

آب و نیروگاه آبی
کاهش ۲۱ درصدی آب ورودی به سد‌های تهران در سال جاری

کاهش ۲۱ درصدی آب ورودی به سد‌های تهران در سال جاری

آب و نیروگاه آبی
تهران از فردا محور گفتگو‌های آبی منطقه می‌شود

تهران از فردا محور گفتگو‌های آبی منطقه می‌شود

آب و نیروگاه آبی
سیاست‌های مولد بحران آب
در هم‌اندیشی اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و نمایندگان دولت مطرح شد

سیاست‌های مولد بحران آب

آب و نیروگاه آبی