حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
پنج فروند کشتی حامل کالا‌های اساسی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

پنج فروند کشتی حامل کالا‌های اساسی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت

دریانوردی و کشتیرانی
مزایای ایجاد اپراتور واحد برای حمل و نقل تجاری در دریای خزر

مزایای ایجاد اپراتور واحد برای حمل و نقل تجاری در دریای خزر

دریانوردی و کشتیرانی
افزایش بی سابقه درآمد شرکت‌های کشتیرانی به دلیل رشد تقاضا

افزایش بی سابقه درآمد شرکت‌های کشتیرانی به دلیل رشد تقاضا

دریانوردی و کشتیرانی
برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق توسعه صنایع دریایی

برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق توسعه صنایع دریایی

دریانوردی و کشتیرانی
حمایت انجمن کشتیرانی از وزیر پیشنهادی راه

حمایت انجمن کشتیرانی از وزیر پیشنهادی راه

دریانوردی و کشتیرانی
ارسال اسامی ۹۵ هزار دریانورد برای تزریق واکسن کرونا

ارسال اسامی ۹۵ هزار دریانورد برای تزریق واکسن کرونا

دریانوردی و کشتیرانی
حمل‌ونقل دریایی با موانع داخلی مواجه است

حمل‌ونقل دریایی با موانع داخلی مواجه است

دریانوردی و کشتیرانی
سکاندار جدید کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) معرفی شد
طی مراسمی در ایدرو؛

سکاندار جدید کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) معرفی شد

دریانوردی و کشتیرانی
دریانوردان در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند

دریانوردان در اولویت سوم تزریق واکسن کرونا قرار گرفتند

دریانوردی و کشتیرانی
گسترش فعالیت کشتی‌های نفتی و تجاری ایران در آب‌های بین المللی

گسترش فعالیت کشتی‌های نفتی و تجاری ایران در آب‌های بین المللی

دریانوردی و کشتیرانی
۱۲۳