حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
برقراری خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوستان
سازمان بنادر اعلام‌کرد:

برقراری خط منظم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر غرب هندوستان

دریانوردی و کشتیرانی
ظرفیت ترانزیت بدون واسطه با روسیه از طریق دریا وجود دارد
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد:

ظرفیت ترانزیت بدون واسطه با روسیه از طریق دریا وجود دارد

دریانوردی و کشتیرانی
خلا کشتی رو-رو با کشتی کانتینر بر پر شد
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر:

خلا کشتی رو-رو با کشتی کانتینر بر پر شد

دریانوردی و کشتیرانی
فرصت طلایی کشتیرانی ایران با احیای کریدور شمال-جنوب

فرصت طلایی کشتیرانی ایران با احیای کریدور شمال-جنوب

دریانوردی و کشتیرانی
برنامه زمان‌بندی شناور‌های کشتیرانی دریایی خزر اعلام شد

برنامه زمان‌بندی شناور‌های کشتیرانی دریایی خزر اعلام شد

دریانوردی و کشتیرانی
طرح تسهیل سفر‌های دریایی نوروزی منوط به تصویب ستاد ملی کرونا

طرح تسهیل سفر‌های دریایی نوروزی منوط به تصویب ستاد ملی کرونا

دریانوردی و کشتیرانی
خطوط منظم دریایی در خزر به ۱۰ خط افزایش پیدا می‌کند

خطوط منظم دریایی در خزر به ۱۰ خط افزایش پیدا می‌کند

دریانوردی و کشتیرانی

مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی منصوب شد

دریانوردی و کشتیرانی
مسیر ترانزیتی امارات-ایران-ترکیه فعال شد

مسیر ترانزیتی امارات-ایران-ترکیه فعال شد

دریانوردی و کشتیرانی
مذاکره ایران و گرجستان برای ایجاد راهگذر خلیج فارس- دریای سیاه
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری خبر داد:

مذاکره ایران و گرجستان برای ایجاد راهگذر خلیج فارس- دریای سیاه

دریانوردی و کشتیرانی