حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
برنامه‌ریزی برای تولید سوخت کم‌سولفور در بنادر
مدیرعامل کشتی‌رانی ایران خبر داد؛

برنامه‌ریزی برای تولید سوخت کم‌سولفور در بنادر

دریانوردی و کشتیرانی
تقویت فعالیت کشتیرانی ایران و هند در دستور کار قرار گرفت

تقویت فعالیت کشتیرانی ایران و هند در دستور کار قرار گرفت

دریانوردی و کشتیرانی
راه‌اندازی دفاتر نمایندگی ناوگان ملی کشتیرانی در هند

راه‌اندازی دفاتر نمایندگی ناوگان ملی کشتیرانی در هند

دریانوردی و کشتیرانی
اولین کشتی مسافران جام‌جهانی در بندر بوشهر

اولین کشتی مسافران جام‌جهانی در بندر بوشهر

دریانوردی و کشتیرانی
رشد ۱۵۰ درصدی ترانزیت دریایی در بنادر شمالی کشور

رشد ۱۵۰ درصدی ترانزیت دریایی در بنادر شمالی کشور

دریانوردی و کشتیرانی
تردد منظم خطوط کشتیرانی کانتینری در بنادر انزلی و امیرآباد

تردد منظم خطوط کشتیرانی کانتینری در بنادر انزلی و امیرآباد

دریانوردی و کشتیرانی
غفلت از مزیت‌های حمل‌ونقل دریایی با وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی

غفلت از مزیت‌های حمل‌ونقل دریایی با وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی

دریانوردی و کشتیرانی
تبدیل وضعیت ملوانان طرف قرارداد با شرکت‌های خارج از گروه کشتیرانی

تبدیل وضعیت ملوانان طرف قرارداد با شرکت‌های خارج از گروه کشتیرانی

دریانوردی و کشتیرانی
بندر سالیانکا، گذر‌گاهی برای صادرات محصولات ایرانی به بازار روسیه

بندر سالیانکا، گذر‌گاهی برای صادرات محصولات ایرانی به بازار روسیه

دریانوردی و کشتیرانی