اورانیوم

معادن و مواد معدنی اورانیوم
دسته بندی :
اورانیوم قزاقستان و بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی

اورانیوم قزاقستان و بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی

مدرکی برای ساخت سلاح هسته‌ای ایران نیست، اما ذخایر اورانیوم بیشتر شد
مدیرکل آژانس اتمی:

مدرکی برای ساخت سلاح هسته‌ای ایران نیست، اما ذخایر اورانیوم بیشتر شد

ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران کاهش یافته است
آژانس:

ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران کاهش یافته است

مدیر کل آژانس اعلام کرد:

سفر ماه آینده به مسکو و تهران و تداوم غنی‌سازی اورانیوم بسیار فراتر از نیاز ایران

واردات اورانیوم آمریکا از روسیه رکورد زد

واردات اورانیوم آمریکا از روسیه رکورد زد

معادن اورانیومی از ۱۴ معدن عبور کرده است
اسلامی:

معادن اورانیومی از ۱۴ معدن عبور کرده است

۱