انرژی
دسته بندی :
سهام «شغدیر» ارزنده است؟
تولید، فروش و متغیر‌های اثرگذار بر پتروشیمی غدیر در سال ۱۴۰۱ بررسی شد

سهام «شغدیر» ارزنده است؟

پتروشیمی
قهر جهانی در بازار پتروشیمیایی‌ها

قهر جهانی در بازار پتروشیمیایی‌ها

پتروشیمی
کاهش قیمت پلیمر‌ها در بازار‌های جهانی

کاهش قیمت پلیمر‌ها در بازار‌های جهانی

پتروشیمی
قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد
از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

پتروشیمی
«نوری» تنها دارنده بالاترین نشان مدیریت انرژی کشور

«نوری» تنها دارنده بالاترین نشان مدیریت انرژی کشور

پتروشیمی
افزایش بیش از ۲ درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور

افزایش بیش از ۲ درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور

پتروشیمی
طرح توسعه پتروشیمی خراسان در قالب سند راهبردی در دستورکار

طرح توسعه پتروشیمی خراسان در قالب سند راهبردی در دستورکار

پتروشیمی
قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد
از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد

پتروشیمی