انرژی
دسته بندی :
کاهش درآمد‌های این نماد در دوره ۸ ماهه ۱۴۰۱

کاهش درآمد‌های این نماد در دوره ۸ ماهه ۱۴۰۱

پتروشیمی
جهش درآمدی بوعلی در پایان دوره ۸ ماهه

جهش درآمدی بوعلی در پایان دوره ۸ ماهه

پتروشیمی
افزایش سرمایه
در نشست خبری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا؛

افزایش سرمایه "بوعلی" به ثبت رسید/دسترسی پایدار "بوعلی" به خوراک

پتروشیمی
معامله بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد

معامله بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد

پتروشیمی
شگویا در دوره ۸ ماهه چقدر درآمد داشت؟

شگویا در دوره ۸ ماهه چقدر درآمد داشت؟

پتروشیمی
گزارش خراسان از افزایش درآمد در ۸ ماه

گزارش خراسان از افزایش درآمد در ۸ ماه

پتروشیمی
افت ۹ درصدی درآمد این نماد در دوره ۸ ماهه

افت ۹ درصدی درآمد این نماد در دوره ۸ ماهه

پتروشیمی
تحقق ظرفیت اسمی واحد‌های پلمیری پتروشیمی امیرکبیر در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱
رشد ۱۷ درصدی فروش کل محصولات "شکبیر"؛

تحقق ظرفیت اسمی واحد‌های پلمیری پتروشیمی امیرکبیر در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱

پتروشیمی
پیش بینی زمان راه اندازی دو واحد جدید در پتروشیمی بورسی

پیش بینی زمان راه اندازی دو واحد جدید در پتروشیمی بورسی

پتروشیمی