انرژی پتروشیمی
دسته بندی :
بخوانیم از فعالیت مردادماه پتروشیمی غدیر؛

"شغدیر" خوب می‌فروشد!

افزایش فروش این نماد در دوره ۱ ماهه

افزایش فروش این نماد در دوره ۱ ماهه

تحقق درآمد ۳ هزار و ۶۱۹ میلیاردتومانی

تحقق درآمد ۳ هزار و ۶۱۹ میلیاردتومانی"جم"

عمده تولیدات پتروشیمی ایلام صادر می‌شود
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام در حاشیه نمایشگاه هفدهم ایران پلاست:

عمده تولیدات پتروشیمی ایلام صادر می‌شود

محور‌های تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها
کریمی رئیس شد؛

محور‌های تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها

سهامدران
مدیرعامل پتروشیمی جم بیان کرد:

سهامدران "جم" منتظر خبر‌های خوش تا پایان سال باشند

تولید ۱۰۱ درصدی پتروشیمی شازند در شش ماهه نخست؛

"شاراک" به دنبال گسترش بازار صادراتی است

پتروشیمی استراتژیک و حیاتی برای هلدینگ خلیج فارس
شرکت پتروشیمی "هنگام"؛

پتروشیمی استراتژیک و حیاتی برای هلدینگ خلیج فارس

پرطرفدارترین عناوین