فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
بازیابی اندک تقاضای نیکل خالص در بازار‌های فیزیکی چین

بازیابی اندک تقاضای نیکل خالص در بازار‌های فیزیکی چین

فلزات غیرآهنی
بدبینی فیچ به بازار فلزی‌ها

بدبینی فیچ به بازار فلزی‌ها

فلزات غیرآهنی
فلزات غیرآهنی بلاتکلیف میان داده‌های تورمی

فلزات غیرآهنی بلاتکلیف میان داده‌های تورمی

فلزات غیرآهنی
اوضاع فلزات رنگی در بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد؛

اوضاع فلزات رنگی در بازار سرمایه

فلزات غیرآهنی
واگذاری تجدیدنظر دو استاندارد ملی فلز به خوزستان

واگذاری تجدیدنظر دو استاندارد ملی فلز به خوزستان

فلزات غیرآهنی
شفافیت عملکرد بورس فلزات موجب پویایی بازار فولاد می‌شود

شفافیت عملکرد بورس فلزات موجب پویایی بازار فولاد می‌شود

فلزات غیرآهنی
فلزی‏‏‌ها منتظر صعود با فروکش‌کردن تورم
بازگشت فلزات غیرآهنی به مسیر رشد نرخ با خوش‌بینی نسبت به عقب‏‏‌نشینی تورمی در شرق و غرب

فلزی‏‏‌ها منتظر صعود با فروکش‌کردن تورم

فلزات غیرآهنی
هشدار

هشدار "تهدید" صنعت فلزات اروپا

فلزات غیرآهنی
خرید فلزات صنعتی کلیدی از روسیه افزایش یافت
به رغم مشکلات لجستیکی ناشی از جنگ در اوکراین؛

خرید فلزات صنعتی کلیدی از روسیه افزایش یافت

فلزات غیرآهنی
رکود بازار فلزات

رکود بازار فلزات

فلزات غیرآهنی