فلزات غیرآهنی فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
رشد تولید فلزات اساسی در نیمه دوم امسال ادامه دارد
خلوصی عنوان کرد:

رشد تولید فلزات اساسی در نیمه دوم امسال ادامه دارد

۴ تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنایع فلزی و معدنی امضا شد
با حضور وزیر صمت و معاون علمی ریاست جمهوری؛

۴ تفاهم‌نامه همکاری در حوزه صنایع فلزی و معدنی امضا شد

آئین امضای سند‌های همکاری توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنایع فلزی و معدنی آغاز شد
با حضور وزیر صمت و معاون علمی ریاست جمهوری؛

آئین امضای سند‌های همکاری توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنایع فلزی و معدنی آغاز شد

رموز توسعه فلزی‌ها در آینه متافو ۲۰۲۳

رموز توسعه فلزی‌ها در آینه متافو ۲۰۲۳

استخراج ۲.۸ میلیون تن فلزات در جهان

استخراج ۲.۸ میلیون تن فلزات در جهان

تحلیل تکنیکال "شاخص فلزات اساسی" - ۲۹ آبان