فلزات غیرآهنی فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
رکود؛ بلای جان فلزات صنعتی
افت تقاضا در شرق آسیا؛ زمینه‌ساز کاهش قیمت کامودیتی‏‏‌ها

رکود؛ بلای جان فلزات صنعتی

فلزات غیرآهنی
افزایش عرضه‌ها در بازار فلزات جهانی

افزایش عرضه‌ها در بازار فلزات جهانی

فلزات غیرآهنی
بهبود قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

بهبود قیمت فلزات پایه در بازار جهانی

فلزات غیرآهنی
چین مسوول سقوط فلزی‌ها
ناامیدی بخش خصوصی از بازگشت چین به مسیر رشد

چین مسوول سقوط فلزی‌ها

فلزات غیرآهنی
رشد قیمت برخی از فلزات در بازار نزولی

رشد قیمت برخی از فلزات در بازار نزولی

فلزات غیرآهنی
عبور از بهای ارزی؛ رویای سیاستگذار
تغییر فرمول تعیین قیمت پایه فلزات؛ میان‌بر عبور از ارز دستوری نیمایی

عبور از بهای ارزی؛ رویای سیاستگذار

فلزات غیرآهنی
جذب فلزات سنگین آب با اسفنج نانویی

جذب فلزات سنگین آب با اسفنج نانویی

فلزات غیرآهنی
کدام کشور‌ها بیشترین

کدام کشور‌ها بیشترین "کبالت" را تولید می‌کنند؟

فلزات غیرآهنی
تهاتر غیرفلزی برای تولید ارزش افزوده

تهاتر غیرفلزی برای تولید ارزش افزوده

فلزات غیرآهنی