فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
فراز و فرود قیمت فلزات در بازار‌های جهانی
بانک جهانی گزارش داد؛

فراز و فرود قیمت فلزات در بازار‌های جهانی

فلزات غیرآهنی
کاهش تولید فلزات در چین

کاهش تولید فلزات در چین

فلزات غیرآهنی
چشم‌انداز روشن بازار جهانی فلزات اساسی

چشم‌انداز روشن بازار جهانی فلزات اساسی

فلزات غیرآهنی
فلزات ایران مفت صادر می‌شوند!

فلزات ایران مفت صادر می‌شوند!

فلزات غیرآهنی
تدبیر مسکو برای مقابله با کمبود مواد اولیه فلزی

تدبیر مسکو برای مقابله با کمبود مواد اولیه فلزی

فلزات غیرآهنی
مالیات روسیه بر صادرات فلزات

مالیات روسیه بر صادرات فلزات

فلزات غیرآهنی
حرکت معکوس طلا و مس
در آغاز معاملات بازار‌های جهانی رقم خورد؛

حرکت معکوس طلا و مس

فلزات غیرآهنی
چین به عرضه ذخایر استراتژیک فلزات ادامه می‌دهد

چین به عرضه ذخایر استراتژیک فلزات ادامه می‌دهد

فلزات غیرآهنی

"سرب"؛ تنها سبزپوش بازار‌های جهانی

فلزات غیرآهنی