فلزات غیرآهنی فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
کاهش فعالیت در بازار‌های نفتی و تمرکز بر بازار فلزات
استراتژی عربستان درباره فلزات:

کاهش فعالیت در بازار‌های نفتی و تمرکز بر بازار فلزات

سقف‌شکنی فلزات پایه با پیشتازی مس

سقف‌شکنی فلزات پایه با پیشتازی مس

بازار جهانی فلزات در مدار صعود
بحران در منطقه غرب آسیا، کامودیتی‏‏‌ها را غافلگیر کرد

بازار جهانی فلزات در مدار صعود

فلز کمیابی که خواب را از چشم بایدن گرفته است

فلز کمیابی که خواب را از چشم بایدن گرفته است

محدودیت‌های وارداتی واشنگتن و لندن از مسکو

محدودیت‌های وارداتی واشنگتن و لندن از مسکو

خاص‌ترین هفته فلزات پایه در یک سال گذشته

خاص‌ترین هفته فلزات پایه در یک سال گذشته

دورخیز شاخص‏‏‌های کالایی برای شکستن رکورد؟
رشد اقتصادی چین، بازار فلزات را تکان داد

دورخیز شاخص‏‏‌های کالایی برای شکستن رکورد؟

تورم آمریکا به سود فلزات
فعالان بازار‌های جهانی به کاهش نرخ بهره از ژوئن امیدوارند

تورم آمریکا به سود فلزات