اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
بلاتکلیفی صدور مجوز برای واحد‌های صنفی فعال در مراکز تفریحی

بلاتکلیفی صدور مجوز برای واحد‌های صنفی فعال در مراکز تفریحی

اصناف و اتاق های بازرگانی
هشدار آسیب به فرآیند اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی با اجرای دفعی

هشدار آسیب به فرآیند اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی با اجرای دفعی

اصناف و اتاق های بازرگانی
تدوین سناریوی‌های محال برای تشکل‌ها
نقد‌های بخش خصوصی بر اصلاحیه جدید قانون اتاق بررسی شد

تدوین سناریوی‌های محال برای تشکل‌ها

اصناف و اتاق های بازرگانی
تاجرالدوله‌ها می‌آیند؟
پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی تحلیل می‌شود

تاجرالدوله‌ها می‌آیند؟

اصناف و اتاق های بازرگانی
درگاه قدیمی مجوز‌های اصناف به‌زودی غیرفعال می‌شود

درگاه قدیمی مجوز‌های اصناف به‌زودی غیرفعال می‌شود

اصناف و اتاق های بازرگانی
دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران منصوب شد

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران منصوب شد

اصناف و اتاق های بازرگانی
پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران شد

پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران شد

اصناف و اتاق های بازرگانی
ضرورت تشکیل نهاد‌های متناظر اتاق‌های مشترک در کشور‌های مقصد

ضرورت تشکیل نهاد‌های متناظر اتاق‌های مشترک در کشور‌های مقصد

اصناف و اتاق های بازرگانی