مسکن و ساختمان
دسته بندی :
قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن بالا رفت!

قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن بالا رفت!

انبوه سازی
جایگاه انبوه‌سازان در حوزه ساخت‌وساز تعیین و مشخص شود
در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید شد

جایگاه انبوه‌سازان در حوزه ساخت‌وساز تعیین و مشخص شود

انبوه سازی
برجام و صنعت انبوه سازی با احیای برجام گل می‌کنند؟

برجام و صنعت انبوه سازی با احیای برجام گل می‌کنند؟

انبوه سازی
قابل توجه متقاضیان خانه طرح‌های دولتی/ قیمت مسکن ملی چقدر می‌شود؟

قابل توجه متقاضیان خانه طرح‌های دولتی/ قیمت مسکن ملی چقدر می‌شود؟

انبوه سازی