مسکن و ساختمان
دسته بندی :
افزایش خروج سرمایه‌های کشور از طریق خرید ملک و ارز در کشور‌های همسایه
عضو انجمن انبوه سازان کشور هشدار داد

افزایش خروج سرمایه‌های کشور از طریق خرید ملک و ارز در کشور‌های همسایه

انبوه سازی
چینی‌ها جایگزین انبوه‌سازان داخلی شدند!

چینی‌ها جایگزین انبوه‌سازان داخلی شدند!

انبوه سازی
قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن بالا رفت!

قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن بالا رفت!

انبوه سازی
جایگاه انبوه‌سازان در حوزه ساخت‌وساز تعیین و مشخص شود
در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید شد

جایگاه انبوه‌سازان در حوزه ساخت‌وساز تعیین و مشخص شود

انبوه سازی