مسکن و ساختمان
دسته بندی :
همه شروط صاحب خانه شدن با طرح ملی مسکن

همه شروط صاحب خانه شدن با طرح ملی مسکن

انبوه سازی
۲۰۰ هزار مسکن مهر تا پایان سال افتتاح می‌شود

۲۰۰ هزار مسکن مهر تا پایان سال افتتاح می‌شود

انبوه سازی
قیمت آپارتمان‌های کلید نخورده در شمال تهران+ جدول

قیمت آپارتمان‌های کلید نخورده در شمال تهران+ جدول

انبوه سازی
کاهش ۷۰ درصدی نیاز بازار مسکن با اجرای طرح مسکن دولت سیزدهم

کاهش ۷۰ درصدی نیاز بازار مسکن با اجرای طرح مسکن دولت سیزدهم

انبوه سازی
رئیسی چه قولی در مورد مسکن داد؟
در نخستین گفت و گوی تلویزیون زنده؛

رئیسی چه قولی در مورد مسکن داد؟

انبوه سازی
۳۰۰۰ میلیارد تومان برای مسکن ملی واریز شد

۳۰۰۰ میلیارد تومان برای مسکن ملی واریز شد

انبوه سازی
۱۲۳