مسکن و ساختمان انبوه سازی
دسته بندی :
بسته حمایتی جدید از انبوه‌سازان در راه است

بسته حمایتی جدید از انبوه‌سازان در راه است

"سپامک" انبوه‌سازان را دچار مشکل کرده است

بدون توجه به ظرفیت بخش خصوصی، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن کیفیت ندارد
سلاح‌ورزی در اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران مطرح کرد

بدون توجه به ظرفیت بخش خصوصی، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن کیفیت ندارد

چرا ساخت خانه‌های ۲۵ متری انتقاد برانگیز است؟
گفتگویی با فرشید پورحاجت:

چرا ساخت خانه‌های ۲۵ متری انتقاد برانگیز است؟

مردم به جای مسکن در هتل سازی سرمایه گذاری کنند
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و انبوه‌سازی تهران:

مردم به جای مسکن در هتل سازی سرمایه گذاری کنند

افتتاح مترو و ۲۸۰۰ واحد مسکونی در شهر جدید پرند
وعده جدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند:

افتتاح مترو و ۲۸۰۰ واحد مسکونی در شهر جدید پرند

ساخت یا خرید خانه؛ متقاضیان مصرفی کدام راه را انتخاب کنند؟
گفتگو با دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن:

ساخت یا خرید خانه؛ متقاضیان مصرفی کدام راه را انتخاب کنند؟