محیط زیست
دسته بندی :
کرمان در حوزۀ منابع طبیعی آسیب پذیر است
استاندار کرمان:

کرمان در حوزۀ منابع طبیعی آسیب پذیر است

محیط زیست
نابودی پوشش گیاهی با معدن‌کاری/ فعالیت بیش از ۸ هزار معدن فلزی و غیرفلزی در ایران
معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط‌ زیست خبر داد:

نابودی پوشش گیاهی با معدن‌کاری/ فعالیت بیش از ۸ هزار معدن فلزی و غیرفلزی در ایران

محیط زیست
چین بزرگترین کارخانه هیدروژن سبز جهان را می‌سازد

چین بزرگترین کارخانه هیدروژن سبز جهان را می‌سازد

محیط زیست
روز جهانی حفاظت از اکوسیستم مانگرو در «سیاره آبی»

روز جهانی حفاظت از اکوسیستم مانگرو در «سیاره آبی»

محیط زیست
چوب حراج بر منابع آب اصفهان، چرا بی‌توجهید؟
جنگ نابرابر محیط زیست و صنعت در کوه کرکس نطنز

چوب حراج بر منابع آب اصفهان، چرا بی‌توجهید؟

محیط زیست
انتقال ۷۰۰ سرویس خاک و نخاله شهری گرگان به معدن توسکستان

انتقال ۷۰۰ سرویس خاک و نخاله شهری گرگان به معدن توسکستان

محیط زیست
پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها، ارتباط معناداری با رفع آلایندگی ندارد
در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق ایران مطرح شد

پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها، ارتباط معناداری با رفع آلایندگی ندارد

محیط زیست