مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی

زمین شناسی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی
دسته بندی :
۵۰ درصد گرد و غبار داخلی و خارجی را شناسنامه‌دار کردیم
مدیرکل مخاطرات سازمان زمین‌شناسی در مراسم روز جهانی مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار:

۵۰ درصد گرد و غبار داخلی و خارجی را شناسنامه‌دار کردیم

تنها راه مدیریت پدیده‌های طبیعی، سازگاری با آنهاست/ تمرکز صرف بر روی خطرساز بودن پدیده‌های طبیعی، روش درستی در مواجهه با آنها نیست
با تاکید بر بارش‌های اخیر مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین‌شناسی مطرح کرد:

تنها راه مدیریت پدیده‌های طبیعی، سازگاری با آنهاست/ تمرکز صرف بر روی خطرساز بودن پدیده‌های طبیعی، روش درستی در مواجهه با آنها نیست

تبادل اطلاعات در زمینه مخاطرات زمین‌شناختی با تاکید بر فرونشست زمین استان فارس صورت می‌گیرد
امضای تفاهم‌نامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور و شرکت آب منطقه‌ای استان فارس:

تبادل اطلاعات در زمینه مخاطرات زمین‌شناختی با تاکید بر فرونشست زمین استان فارس صورت می‌گیرد

مخاطرات دوره کواترنری و خشکسالی‌های زمین از سوی محققان زمین‌شناس بررسی می‌شود
نشست بین‌المللی کواترنری ۰۹ الی ۱۱ بهمن ۱۴۰۲:

مخاطرات دوره کواترنری و خشکسالی‌های زمین از سوی محققان زمین‌شناس بررسی می‌شود