زمین شناسی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی
دسته بندی :
مخاطرات دوره کواترنری و خشکسالی‌های زمین از سوی محققان زمین‌شناس بررسی می‌شود
نشست بین‌المللی کواترنری ۰۹ الی ۱۱ بهمن ۱۴۰۲:

مخاطرات دوره کواترنری و خشکسالی‌های زمین از سوی محققان زمین‌شناس بررسی می‌شود

حذف توانایی زایش سرزمین با تغییر اقلیم و دخالت‌های انسان/ رانش جاده چالوس پیامد تخریب سرزمینی
مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور:

حذف توانایی زایش سرزمین با تغییر اقلیم و دخالت‌های انسان/ رانش جاده چالوس پیامد تخریب سرزمینی