معادن و مواد معدنی
دسته بندی :
تسخیر ۴ درصد از پوسته زمین توسط کلسیم کربنات

تسخیر ۴ درصد از پوسته زمین توسط کلسیم کربنات

کربنات کلسیم
اولین و بزرگترین واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی خاورمیانه در اهر تاسیس می‌شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

اولین و بزرگترین واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی خاورمیانه در اهر تاسیس می‌شود

کربنات کلسیم
واحد کربنات کلسیم در شهرستان دشتی تا پایان امسال وارد مدار تولید می‌شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر:

واحد کربنات کلسیم در شهرستان دشتی تا پایان امسال وارد مدار تولید می‌شود

کربنات کلسیم
آغاز ساخت کارخانه کربنات کلسیم رسوبی و آهک در داراب

آغاز ساخت کارخانه کربنات کلسیم رسوبی و آهک در داراب

کربنات کلسیم