صنایع کوچک
دسته بندی :
فرسودگی ماشین‌آلات اصلی‌ترین مانع پیشرفت صنعت نساجی
دهقانی مطرح کرد

فرسودگی ماشین‌آلات اصلی‌ترین مانع پیشرفت صنعت نساجی

نساجی و سلولزی
شبکه‌سازی داخلی و بین‌المللی جایگاه صنعت نساجی را ارتقا می‌دهد
رئیس مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق ایران

شبکه‌سازی داخلی و بین‌المللی جایگاه صنعت نساجی را ارتقا می‌دهد

نساجی و سلولزی
صادرات پوشاک ۱۷ درصد رشد کرد
در هفت ماهه امسال؛

صادرات پوشاک ۱۷ درصد رشد کرد

نساجی و سلولزی
رتبه‌بندی تولیدکنندگان، معیاری دقیق برای تقویت رقابت سالم است
محمود تولایی با اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرش ماشینی

رتبه‌بندی تولیدکنندگان، معیاری دقیق برای تقویت رقابت سالم است

نساجی و سلولزی
توان صنعت فرش ماشینی ایران برای رقابت با رقبای خارجی
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران مطرح کرد:

توان صنعت فرش ماشینی ایران برای رقابت با رقبای خارجی

نساجی و سلولزی
سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه موانع پیش روی صنعت پوشاک
موسوی لارگانی:

سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه موانع پیش روی صنعت پوشاک

نساجی و سلولزی
فرسودگی ماشین‌آلات دست انداز پیشرفت صنعت نساجی
رحیمی مطرح کرد

فرسودگی ماشین‌آلات دست انداز پیشرفت صنعت نساجی

نساجی و سلولزی