علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
پروژه بهینه‌سازی کیفیت و افزایش طول عمر باتری‌های «سرب-کربن» پیشرفته
در سازمان جهاد دانشگاهی تهران کلید خورد؛

پروژه بهینه‌سازی کیفیت و افزایش طول عمر باتری‌های «سرب-کربن» پیشرفته

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
توسعه همکاری‌های جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و شرکت ذوب‌ آهن استان

توسعه همکاری‌های جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان و شرکت ذوب‌ آهن استان

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
تفاهم دانشگاه و صنعت برای انتقال تکنولوژی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

تفاهم دانشگاه و صنعت برای انتقال تکنولوژی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
ورود دانشگاه به صنعت و تربیت نیروی متخصص، کارآفرین و مهارت‌محور
رنجبر عنوان کرد؛

ورود دانشگاه به صنعت و تربیت نیروی متخصص، کارآفرین و مهارت‌محور

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
انتخاب عضو هیأت علمی مکانیک دانشگاه آزاد شهرکرد به عنوان دبیرکمیته فنی متناظر

انتخاب عضو هیأت علمی مکانیک دانشگاه آزاد شهرکرد به عنوان دبیرکمیته فنی متناظر

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
حقوق پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار/ چالش بیمه پژوهشگران مستقل
بررسی دو طرح مصوب شورای عالی عتف؛

حقوق پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار/ چالش بیمه پژوهشگران مستقل

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
رونمایی از ۱۲۳۷ استاندارد مهارتی و امضای تفاهم‌نامه مهارتی با دانشگاه تهران

رونمایی از ۱۲۳۷ استاندارد مهارتی و امضای تفاهم‌نامه مهارتی با دانشگاه تهران

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی