علوم، فناوری و ارتباطات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
دسته بندی :
دانشگاه‌ها مفاهیم روشنی از اقتصاد دیجیتال ارائه کنند
سیاهکلی در نشست فناوری های نوظهور:

دانشگاه‌ها مفاهیم روشنی از اقتصاد دیجیتال ارائه کنند

هیچ طرح صنعتی بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی در کشور اجرا نمی‌شود
وزیر صمت در نشست با رئیس دانشگاه تهران مطرح کرد:

هیچ طرح صنعتی بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی در کشور اجرا نمی‌شود

نگرش آمایش آموزش عالی اصفهان نیازمند تغییر و تحول است
رئیس دانشگاه اصفهان:

نگرش آمایش آموزش عالی اصفهان نیازمند تغییر و تحول است

برگزاری اولین نشست توانمندسازی راهبردی نوآوران جوان در دانشگاه صنعتی اصفهان
به همت فولاد مبارکه انجام شد؛

برگزاری اولین نشست توانمندسازی راهبردی نوآوران جوان در دانشگاه صنعتی اصفهان

نخستین رویداد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد:

نخستین رویداد "ارائه نیاز‌های فناورانه صنایع معدنی" استان کرمان برگزار می‌شود

توسعه دانشگاه سمنان از بزرگراه پارک علم و فناوری می‌گذرد/ پیشنهاد ثبت جهانی زئولیت سمنان
رئیس دانشگاه سمنان تاکید کرد:

توسعه دانشگاه سمنان از بزرگراه پارک علم و فناوری می‌گذرد/ پیشنهاد ثبت جهانی زئولیت سمنان

ورودی دانشگاه‌ها در رشته‌های معدن نگران کننده است
معاون وزیر صمت در نشست وزارت علوم:

ورودی دانشگاه‌ها در رشته‌های معدن نگران کننده است