علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
روحانی: اتصال دانشگاه‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی از اهداف اصلی دولت بود

روحانی: اتصال دانشگاه‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی از اهداف اصلی دولت بود

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
۷۸ تیم فناور در طرح

۷۸ تیم فناور در طرح "نوآ"ی پارک دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه صنعتی سهند تبریز منتشر شد
در اطلاعیه‌ای؛

فراخوان جذب نیرو در دانشگاه صنعتی سهند تبریز منتشر شد

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
همکاری دانشگاه صنعتی و سازمان پسماند برای جمع‌آوری باتری‌های فرسوده
در شهر سمنان محقق شد؛

همکاری دانشگاه صنعتی و سازمان پسماند برای جمع‌آوری باتری‌های فرسوده

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
باحکم پرفسور برات قبادیان:

محمد فرهادپور به عنوان مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی دانشگاه صنایع و معادن ایران منصوب شد

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
انتخاب پایان‌نامه دانش‌آموخته دانشگاه اراک به عنوان پایان‌نامه برتر کشور

انتخاب پایان‌نامه دانش‌آموخته دانشگاه اراک به عنوان پایان‌نامه برتر کشور

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

پل ارتباط بخش معدن با دانشگاه دامغان شکل گرفت

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل مطرح کرد:

گسترش ارتباط دانشگاه و معادن شکوفایی اقتصاد را به همراه دارد

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی