علوم، فناوری و ارتباطات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
دسته بندی :
حمایت فولاد مبارکه منجر به پویایی فضای دانشگاه صنعتی اصفهان شد/ افزایش حجم قرارداد با صنایع تا ۱.۳ همت طی یک سال
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان:

حمایت فولاد مبارکه منجر به پویایی فضای دانشگاه صنعتی اصفهان شد/ افزایش حجم قرارداد با صنایع تا ۱.۳ همت طی یک سال

دانشگاه‌ها مفاهیم روشنی از اقتصاد دیجیتال ارائه کنند
سیاهکلی در نشست فناوری های نوظهور:

دانشگاه‌ها مفاهیم روشنی از اقتصاد دیجیتال ارائه کنند

هیچ طرح صنعتی بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی در کشور اجرا نمی‌شود
وزیر صمت در نشست با رئیس دانشگاه تهران مطرح کرد:

هیچ طرح صنعتی بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی در کشور اجرا نمی‌شود

نگرش آمایش آموزش عالی اصفهان نیازمند تغییر و تحول است
رئیس دانشگاه اصفهان:

نگرش آمایش آموزش عالی اصفهان نیازمند تغییر و تحول است