علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
رونق اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند وابستگی به درآمد نفتی را کاهش دهد

رونق اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند وابستگی به درآمد نفتی را کاهش دهد

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
حمایت بانک بورسی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تخصیص وام ۹۰۰ میلیارد تومانی

حمایت بانک بورسی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تخصیص وام ۹۰۰ میلیارد تومانی

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
برگزاری رویداد جایزه سال هوشمندسازی با حمایت همراه اول

برگزاری رویداد جایزه سال هوشمندسازی با حمایت همراه اول

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
نیمی از جمعیت جهان از کیف پول‌های دیجیتال استفاده خواهند کرد

نیمی از جمعیت جهان از کیف پول‌های دیجیتال استفاده خواهند کرد

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
جف بزوس از آمازون رفت

جف بزوس از آمازون رفت

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد، نیازمند تامین منابع است
معاون صندوق پژوهش و فناوری شریف:

افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد، نیازمند تامین منابع است

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
افتتاح اولین دفتر کارگزاری صحا در پردیس شرکت‌های دانش بنیان استان فارس

افتتاح اولین دفتر کارگزاری صحا در پردیس شرکت‌های دانش بنیان استان فارس

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی چیست؟

مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی چیست؟

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
کاهش ریسک تأمین مالی جمعی استارتاپ‌ها از بستر بازار سرمایه

کاهش ریسک تأمین مالی جمعی استارتاپ‌ها از بستر بازار سرمایه

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها