علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
بازتولید ملات «ساروج» برای مرمت بنا‌های تاریخی| ورود محصول به بازار دانش‌بنیان

بازتولید ملات «ساروج» برای مرمت بنا‌های تاریخی| ورود محصول به بازار دانش‌بنیان

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
چرا اتحادیه اروپا «ابرآروان» را تحریم کرد؟

چرا اتحادیه اروپا «ابرآروان» را تحریم کرد؟

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
برگزیده شدن مرکز مالی ایران به عنوان کارگزار آموزشی شرکت‌های دانش بنیان

برگزیده شدن مرکز مالی ایران به عنوان کارگزار آموزشی شرکت‌های دانش بنیان

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
شناسه کالا‌های دانش‌بنیان در اختیار گمرک قرار می‌گیرد
قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛

شناسه کالا‌های دانش‌بنیان در اختیار گمرک قرار می‌گیرد

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
نیازمندی‌های تولید دانش‌بنیان

نیازمندی‌های تولید دانش‌بنیان

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه
مشاور وزیر اقتصادی مطرح کرد؛

تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
محصولات دانش‌بنیان باید با استاندارد‌های دنیا انطباق یابند
سرپرست معاونت علمی:

محصولات دانش‌بنیان باید با استاندارد‌های دنیا انطباق یابند

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
حضور گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه تخصصی ایمنی و آتش‌نشانی

حضور گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه تخصصی ایمنی و آتش‌نشانی

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
دانش‌بنیان‌های سمنان صنایع را با محوریت تجاری‌سازی نیازسنجی کنند

دانش‌بنیان‌های سمنان صنایع را با محوریت تجاری‌سازی نیازسنجی کنند

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صنایع کوچک با اولویت شرکت‌های دانش بنیان و صادرات محور

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صنایع کوچک با اولویت شرکت‌های دانش بنیان و صادرات محور

فن آوری های نوین، استارتاپ ها، دانش بنیان ها