پودرهای معدنی

معادن و مواد معدنی پودرهای معدنی
دسته بندی :
رشد ۱۸۰ درصدی سودخالص شرکت صنایع تولید پودر بندر امام در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت پودر بندر امام برگزار شد

رشد ۱۸۰ درصدی سودخالص شرکت صنایع تولید پودر بندر امام در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل

افزایش ۲۳۲ درصدی سود عملیاتی شرکت صنایع پودر بندر امام
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مطرح شد؛

افزایش ۲۳۲ درصدی سود عملیاتی شرکت صنایع پودر بندر امام