معادن و مواد معدنی پودرهای معدنی
دسته بندی :
افزایش ۲۳۲ درصدی سود عملیاتی شرکت صنایع پودر بندر امام
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مطرح شد؛

افزایش ۲۳۲ درصدی سود عملیاتی شرکت صنایع پودر بندر امام