آهن و فولاد ریل فولادی
دسته بندی :
تولید ریل ملی توسط ذوب آهن اصفهان، افتخار بزرگی است
وزیر راه و شهرسازی:

تولید ریل ملی توسط ذوب آهن اصفهان، افتخار بزرگی است

ذوب آهن خودکفایی در ریل را رقم زد
وزیر راه و شهرسازی:

ذوب آهن خودکفایی در ریل را رقم زد

تولید ریل، مظهر شکست تحریم‌های ظالمانه
مدیرعامل ذوب‌ آهن اصفهان عنوان کرد:

تولید ریل، مظهر شکست تحریم‌های ظالمانه

توسعه کشور از مسیر حمل و نقل ریلی می‌گذرد
مهدی کوهی:

توسعه کشور از مسیر حمل و نقل ریلی می‌گذرد

توسعه راه آهن از افق ذوب آهن اصفهان

توسعه راه آهن از افق ذوب آهن اصفهان

تولید ریل ذوب آهن اصفهان در تراز جهانی است
مهدی صیدگر عنوان کرد:

تولید ریل ذوب آهن اصفهان در تراز جهانی است

تولید ریل ملی در کارنامه بومی سازی کشور می‌درخشد
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

تولید ریل ملی در کارنامه بومی سازی کشور می‌درخشد

پرطرفدارترین عناوین