آهن و فولاد
دسته بندی :
توسعه خطوط ریلی، آلایندگی کلانشهر‌ها را کاهش می‌دهد
معاون برنامه‌ریزی و توسعه ذوب‌ آهن اصفهان:

توسعه خطوط ریلی، آلایندگی کلانشهر‌ها را کاهش می‌دهد

ریل فولادی
ذوب آهن اصفهان ۵۰۰ تُن ریل تحویل شرکت مترو تهران داد
برای نخستین بار در کشور ریل ویژه خطوط مترو تولید شد؛

ذوب آهن اصفهان ۵۰۰ تُن ریل تحویل شرکت مترو تهران داد

ریل فولادی
پیشرفت چشمگیر ذوب آهن اصفهان در بومی سازی قطعات خط تولید ریل

پیشرفت چشمگیر ذوب آهن اصفهان در بومی سازی قطعات خط تولید ریل

ریل فولادی
برون رفت از چالش‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی با ریل تولیدی ذوب‌ آهن
مشاور رییس جمهور مطرح کرد؛

برون رفت از چالش‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی با ریل تولیدی ذوب‌ آهن

ریل فولادی
شرکت‌های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می‌دانند
در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت‌های حمل ریلی عنوان شد:

شرکت‌های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می‌دانند

ریل فولادی
ریل ۵۴E۱ ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد
در راستای تامین نیاز کشور در شرایط تحریم صورت گرفت:

ریل ۵۴E۱ ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد

ریل فولادی
پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه ریلی منطقه گل‌گهر با ریل ذوب آهن اصفهان

پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه ریلی منطقه گل‌گهر با ریل ذوب آهن اصفهان

ریل فولادی
ذوب‌ آهن با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکست
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب‌ آهن با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکست

ریل فولادی
۱۲۳