آهن و فولاد
دسته بندی :
شرکت‌های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می‌دانند
در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت‌های حمل ریلی عنوان شد:

شرکت‌های حمل ریلی خود را جزیی از زنجیره تولید ذوب آهن اصفهان می‌دانند

ریل فولادی
ریل ۵۴E۱ ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد
در راستای تامین نیاز کشور در شرایط تحریم صورت گرفت:

ریل ۵۴E۱ ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد

ریل فولادی
پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه ریلی منطقه گل‌گهر با ریل ذوب آهن اصفهان

پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه ریلی منطقه گل‌گهر با ریل ذوب آهن اصفهان

ریل فولادی
ذوب‌ آهن با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکست
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب‌ آهن با تولید ریل، جریان تحریم را در هم شکست

ریل فولادی
تولید ۲۰ هزار تن ریل از ابتدای اسفند ماه تاکنون در ذوب آهن اصفهان

تولید ۲۰ هزار تن ریل از ابتدای اسفند ماه تاکنون در ذوب آهن اصفهان

ریل فولادی
تولید ۲۰ هزار تن ریل از ابتدای اسفند ماه تا کنون در ذوب آهن اصفهان
مدیر مهندسی نورد شرکت:

تولید ۲۰ هزار تن ریل از ابتدای اسفند ماه تا کنون در ذوب آهن اصفهان

ریل فولادی
تولید ریل صادراتی R۱۸ ذوب آهن در سال جاری
مدیر مهندسی نورد شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد

تولید ریل صادراتی R۱۸ ذوب آهن در سال جاری

ریل فولادی
تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است
مهرداد تولاییان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تامین ریل هفت محور راه آهن کشور، دستاورد بزرگی است

ریل فولادی
ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول ایرانی، غرور آفرین است
امام جمعه اصفهان در دیدار مسوولین ذوب آهن اصفهان:

ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول ایرانی، غرور آفرین است

ریل فولادی
۱۲