آهن و فولاد ریل فولادی
دسته بندی :
توسعه خط ۲ مترو اصفهان با ریل ذوب آهن اصفهان

توسعه خط ۲ مترو اصفهان با ریل ذوب آهن اصفهان

ریل ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد‌های روز دنیا تولید می‌شود
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان عنوان کرد:

ریل ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد‌های روز دنیا تولید می‌شود

اثرات اقتصادی تولید ریل در ذوب‌ آهن اصفهان در کشور چشمگیر است
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری:

اثرات اقتصادی تولید ریل در ذوب‌ آهن اصفهان در کشور چشمگیر است

از شهر پرند تا تجریش با ریل ذوب آهن اصفهان

از شهر پرند تا تجریش با ریل ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان ریل پیشرفت ایران را می‌سازد
رئیس ستاد ملی روایت پیشرفت

ذوب آهن اصفهان ریل پیشرفت ایران را می‌سازد

تمام محور‌های خط آهن کشور با ریل ذوب آهن ساخته می‌شود
در بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو عنوان شد

تمام محور‌های خط آهن کشور با ریل ذوب آهن ساخته می‌شود

با ریل ذوب آهن اصفهان راه آهن همدان سنندج افتتاح شد
در سفر استانی رییس جمهور به کردستان

با ریل ذوب آهن اصفهان راه آهن همدان سنندج افتتاح شد