تولید و اشتغال

اقتصاد و تجارت تولید و اشتغال
دسته بندی :
حمایت از سرمایه‌گذاری واحد‌های تولیدی در انرژی‌های تجدیدپذیر
معاون وزیر صمت اعلام کرد:

حمایت از سرمایه‌گذاری واحد‌های تولیدی در انرژی‌های تجدیدپذیر

افزایش ۸۹ درصدی خالص اشتغال ایجادی در دولت سیزدهم
ثبت رکورد ۷.۷ درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال

افزایش ۸۹ درصدی خالص اشتغال ایجادی در دولت سیزدهم

دومین اقتصاد بزرگ جهان به کمک تولید روسفید شد

دومین اقتصاد بزرگ جهان به کمک تولید روسفید شد

تولید به اقتصاد مالزی روی خوش نشان داد

تولید به اقتصاد مالزی روی خوش نشان داد

بانک جهانی اعلام کرد

رشد اقتصادی ایران پایدار است

رشد اشتغال مشاغل خانگی در سه سال اخیر

رشد اشتغال مشاغل خانگی در سه سال اخیر

توافق وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مالی ۱۰۰ همتی بخش تولید
دبیر ستاد تسهیل خبر داد؛

توافق وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مالی ۱۰۰ همتی بخش تولید

کاهش واحد‌های تولیدی مشکل‌دار در دولت مردمی

کاهش واحد‌های تولیدی مشکل‌دار در دولت مردمی