اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
۲۹ واحد تولیدی سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند

۲۹ واحد تولیدی سال گذشته به چرخه تولید بازگشتند

تولید و اشتغال
لغو الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت

لغو الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت

تولید و اشتغال
رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید فارس

رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید فارس

تولید و اشتغال
استخدام نیرو‌های پیمانکاری در دولت جدی می‌شود؟

استخدام نیرو‌های پیمانکاری در دولت جدی می‌شود؟

تولید و اشتغال
بازدید از دو واحد تولیدی و صنعتی رامیان در دهه تولید و تجارت

بازدید از دو واحد تولیدی و صنعتی رامیان در دهه تولید و تجارت

تولید و اشتغال
طرح استفاده از پساب در واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی شهرکرد

طرح استفاده از پساب در واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی شهرکرد

تولید و اشتغال
نتایج آزمون استخدامی کشوری اعلام شد + لینک و مهمترین نکات

نتایج آزمون استخدامی کشوری اعلام شد + لینک و مهمترین نکات

تولید و اشتغال
برنامه کمیسیون ویژه جهش برای رفع مشکلات تولیدکنندگان استان فارس
قادری مطرح کرد؛

برنامه کمیسیون ویژه جهش برای رفع مشکلات تولیدکنندگان استان فارس

تولید و اشتغال