اجتماعی
دسته بندی :
کارگاه آموزشی آشنایی با قرارداد اختیار معامله آتی برگزار شد
با حضور کارگزاران

کارگاه آموزشی آشنایی با قرارداد اختیار معامله آتی برگزار شد

آموزش
زمان صدور احکام رتبه بندی معلمان اعلام شد

زمان صدور احکام رتبه بندی معلمان اعلام شد

آموزش
افزایش حقوق برای همه معلمان است
رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس توضیح داد؛

افزایش حقوق برای همه معلمان است

آموزش
مانع جدید برای طرح رتبه بندی معلمان/ هیات تطبیق ایراد گرفت

مانع جدید برای طرح رتبه بندی معلمان/ هیات تطبیق ایراد گرفت

آموزش
دلیل تفاوت دریافتی معلمان در رتبه بندی چیست؟

دلیل تفاوت دریافتی معلمان در رتبه بندی چیست؟

آموزش
مهلت آزمون استخدامی تامین اجتماعی تمدید شد

مهلت آزمون استخدامی تامین اجتماعی تمدید شد

آموزش
رتبه بندی برای معلمان بازنشسته؛ شرایط اعلام شد

رتبه بندی برای معلمان بازنشسته؛ شرایط اعلام شد

آموزش
مبلغ مربوط به رتبه بندی معلمان واریز شد

مبلغ مربوط به رتبه بندی معلمان واریز شد

آموزش