اجتماعی
دسته بندی :
ساختمان سابق استانداری هرمزگان هنرستان می‌شود

ساختمان سابق استانداری هرمزگان هنرستان می‌شود

آموزش
رتبه‌بندی در فیش حقوقی معلمان از شهریور اعمال می‌شود
وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

رتبه‌بندی در فیش حقوقی معلمان از شهریور اعمال می‌شود

آموزش
زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان مشخص شد

زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان مشخص شد

آموزش
برگزاری کارگاه آموزشی رسانه به همت چادرملو

برگزاری کارگاه آموزشی رسانه به همت چادرملو

آموزش