اجتماعی آموزش
دسته بندی :
برگزاری نخستین دوره آموزش گوهرشناسی ایمیدرو در ۱۴۰۳
مجری طرح فاجد اعلام کرد:

برگزاری نخستین دوره آموزش گوهرشناسی ایمیدرو در ۱۴۰۳

بیش از ۶۲ هزار نفر ساعت آموزش در چادرملو

بیش از ۶۲ هزار نفر ساعت آموزش در چادرملو

برگزاری ۹ کارگاه آموزشی در نخستین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها توسط ایمیدرو
با هدف ارتقاء سطح دانش، تعامل و توسعه تجارت صورت گرفت؛

برگزاری ۹ کارگاه آموزشی در نخستین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها توسط ایمیدرو

برگزاری دوره رایگان آموزش ملی اپراتور لودر
در دپارتمان ملی آموزش معدن نهبندان انجام شد:

برگزاری دوره رایگان آموزش ملی اپراتور لودر