اجتماعی
دسته بندی :
جنوب کرمان در مسیر تحقق عدالت آموزشی
استاندار کرمان:

جنوب کرمان در مسیر تحقق عدالت آموزشی

آموزش
جشنواره قصه‌گویی، شور و شوق فرهنگیِ مردم یزد و اردکان را افزایش خواهد داد
مدیر موسسه فرهنگی هنری افق کویر چادرملو:

جشنواره قصه‌گویی، شور و شوق فرهنگیِ مردم یزد و اردکان را افزایش خواهد داد

آموزش
آیین پایان دوره آموزش بدو استخدام کارکنان جدید الورود شرکت فولاد خوزستان
با حضور معاون منابع انسانی و امور اجتماعی برگزار شد؛

آیین پایان دوره آموزش بدو استخدام کارکنان جدید الورود شرکت فولاد خوزستان

آموزش
کارگاه آموزشی آشنایی با قرارداد اختیار معامله آتی برگزار شد
با حضور کارگزاران

کارگاه آموزشی آشنایی با قرارداد اختیار معامله آتی برگزار شد

آموزش
زمان صدور احکام رتبه بندی معلمان اعلام شد

زمان صدور احکام رتبه بندی معلمان اعلام شد

آموزش
افزایش حقوق برای همه معلمان است
رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس توضیح داد؛

افزایش حقوق برای همه معلمان است

آموزش
مانع جدید برای طرح رتبه بندی معلمان/ هیات تطبیق ایراد گرفت

مانع جدید برای طرح رتبه بندی معلمان/ هیات تطبیق ایراد گرفت

آموزش