اطلاعات شرکت ها
# نام شرکت شهر
۱ ایران سامانه ایران - تهران