آهن و فولاد
دسته بندی :
ترکیه: افزایش هزینه تولید و رشد قیمت میلگرد

ترکیه: افزایش هزینه تولید و رشد قیمت میلگرد

میلگرد و تیرآهن
بازار میلگرد ترکیه تحت فشار

بازار میلگرد ترکیه تحت فشار

میلگرد و تیرآهن
فشار واردات، میلگرد عراق را ارزان‌تر کرد

فشار واردات، میلگرد عراق را ارزان‌تر کرد

میلگرد و تیرآهن
میلگرد در ترکیه خریداری ندارد

میلگرد در ترکیه خریداری ندارد

میلگرد و تیرآهن
افزایش ۴ درصدی قیمت میلگرد فولاد خراسان (نیشابور)

افزایش ۴ درصدی قیمت میلگرد فولاد خراسان (نیشابور)

میلگرد و تیرآهن
رشد قیمت بیلت و میلگرد در چین

رشد قیمت بیلت و میلگرد در چین

میلگرد و تیرآهن
میلگرد صادراتی ترکیه در سراشیبی سقوط نرخ قرار گرفت
تحلیل بازار؛

میلگرد صادراتی ترکیه در سراشیبی سقوط نرخ قرار گرفت

میلگرد و تیرآهن
بازار میلگرد ترکیه رو به پایین

بازار میلگرد ترکیه رو به پایین

میلگرد و تیرآهن
آزادسازی صادرات به رونق رینگ میلگرد منجر نشد
رکود در بازار مقاطع طویل فولادی جاخوش کرده است؛

آزادسازی صادرات به رونق رینگ میلگرد منجر نشد

میلگرد و تیرآهن
قیمت میلگرد امروز 7 آبان 1401/ پیش‌بینی بازار میلگرد در هفته‌های پیش‌ رو

قیمت میلگرد امروز 7 آبان 1401/ پیش‌بینی بازار میلگرد در هفته‌های پیش‌ رو

میلگرد و تیرآهن