آهن و فولاد
دسته بندی :
رکود بازار میلگرد در ترکیه

رکود بازار میلگرد در ترکیه

میلگرد و تیرآهن
میلگرد در سراشیبی قیمت

میلگرد در سراشیبی قیمت

میلگرد و تیرآهن
کاهش تولید میلگرد چین در پی تضعیف حاشیه سود فولادسازان

کاهش تولید میلگرد چین در پی تضعیف حاشیه سود فولادسازان

میلگرد و تیرآهن
بازار میلگرد ترکیه در چه حال است

بازار میلگرد ترکیه در چه حال است

میلگرد و تیرآهن
صادرات نخستین محموله میلگرد به جمهوری چک

صادرات نخستین محموله میلگرد به جمهوری چک

میلگرد و تیرآهن
افت قیمت در بازار میلگرد ترکیه

افت قیمت در بازار میلگرد ترکیه

میلگرد و تیرآهن
خودکفایی کارخانه فولاد نورد ایوان در تولید میلگرد

خودکفایی کارخانه فولاد نورد ایوان در تولید میلگرد

میلگرد و تیرآهن
عضو تولیدکنندگان فولاد مطرح کرد؛

چالش‌های صنعت میلگرد تقاضای بازار را با مشکل روبرو می‌کند

میلگرد و تیرآهن
رشد ۴۵ درصدی ذوب آهن در بخش «تیرآهن»
پرفروش‌ترین محصول ذوب شناسایی شد:

رشد ۴۵ درصدی ذوب آهن در بخش «تیرآهن»

میلگرد و تیرآهن