آهن و فولاد میلگرد و تیرآهن
دسته بندی :
بازار میلگرد ترکیه در رکود

بازار میلگرد ترکیه در رکود

توقف روند ریزشی میلگرد با افزایش تقاضا در چین

توقف روند ریزشی میلگرد با افزایش تقاضا در چین

۱۱ ماه سیاه در بازار میلگرد

۱۱ ماه سیاه در بازار میلگرد

بازار میلگرد ترکیه در رکود

بازار میلگرد ترکیه در رکود

بازار میلگرد عراق در ثبات

بازار میلگرد عراق در ثبات

عقب‏‏‌نشینی مشتریان مصرفی میلگرد
هیجان فروش از بازار فیزیکی محصولات فولادی رخت بربست

عقب‏‏‌نشینی مشتریان مصرفی میلگرد