آهن و فولاد
دسته بندی :
بازار میلگرد کوتاه آمد

بازار میلگرد کوتاه آمد

میلگرد و تیرآهن
بازار میلگرد روسیه در چه حال است

بازار میلگرد روسیه در چه حال است

میلگرد و تیرآهن
افغانستان؛ بازار هدف مطلوب برای میلگرد و تیرآهن
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد

افغانستان؛ بازار هدف مطلوب برای میلگرد و تیرآهن

میلگرد و تیرآهن
تیرآهن و میلگرد مهمان امروز بورس کالا
در معاملات روز جاری صورت می‌گیرد؛

تیرآهن و میلگرد مهمان امروز بورس کالا

میلگرد و تیرآهن
نوسانات قیمتی در بازار میلگرد و مفتول ادامه دار شد
در ابتدای این هفته؛

نوسانات قیمتی در بازار میلگرد و مفتول ادامه دار شد

میلگرد و تیرآهن
ثبات نسبی قیمت در بازار میلگرد و مفتول
در ابتدای هفته جاری رخ داد:

ثبات نسبی قیمت در بازار میلگرد و مفتول

میلگرد و تیرآهن
ذوب آهن و جبران یک هفته بدور از انتظار ...
این فولادساز با سبدی از ۶ محصول آمد؛

ذوب آهن و جبران یک هفته بدور از انتظار ...

میلگرد و تیرآهن
ثبات نسبی بر بازار میلگرد/ نوسان قیمتی برای مفتول ادامه دار شد
در ابتدای هفته جاری؛

ثبات نسبی بر بازار میلگرد/ نوسان قیمتی برای مفتول ادامه دار شد

میلگرد و تیرآهن
قیمت‌ها به سمت ثابت شدن در حرکتند
نگاهی بر قیمت میلگرد و مفتول در ابتدای هفته جاری؛

قیمت‌ها به سمت ثابت شدن در حرکتند

میلگرد و تیرآهن