علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
فعالیت پارک فولاد و صنایع فلزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ارتباط بخش صنعت و دانش بنیان در اصفهان

فعالیت پارک فولاد و صنایع فلزی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک های علمی و تحقیقاتی
«هادی نباتی نژاد» مشاور رییس و سرپرست روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شد

«هادی نباتی نژاد» مشاور رییس و سرپرست روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شد

شهرک های علمی و تحقیقاتی