متالورژی و مواد غلتک و نورد
دسته بندی :
طیب نیا: چدن سازان در صنعت فولاد کشور و توسعه آن نقش راهبردی دارد
بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه از گروه صنعتی چدن سازان

طیب نیا: چدن سازان در صنعت فولاد کشور و توسعه آن نقش راهبردی دارد

از اشتراک گذاری تجربه‌ها تا چشم انداز حوزه غلتک برای ۱۴۰۴
مدیر بازرگانی شرکت چدن سازان در گفتگو با «می متالز» عنوان کرد:

از اشتراک گذاری تجربه‌ها تا چشم انداز حوزه غلتک برای ۱۴۰۴

شرکت چدن سازان به دنبال رفع نیاز داخل
مدیرعامل چدن سازان در گفتگو با «می‌متالز» مطرح کرد:

شرکت چدن سازان به دنبال رفع نیاز داخل

فولاسازان به غلتک سازان اعتماد کردند
بنیانگذار شرکت چدن سازان در گفتگو با «می متالز» عنوان کرد:

فولاسازان به غلتک سازان اعتماد کردند

شرکت چدن سازان افتخاری برای کشور است
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

شرکت چدن سازان افتخاری برای کشور است

چهارمین همایش تخصصی «غلتک و نورد» برگزار می‌شود

چهارمین همایش تخصصی «غلتک و نورد» برگزار می‌شود