علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
اعتراض نماینده مجلس به افزایش هزینه تلفن ثابت: مخابرات دست در جیب مردم کرده
فناوری ایران:

اعتراض نماینده مجلس به افزایش هزینه تلفن ثابت: مخابرات دست در جیب مردم کرده

مخابرات
حمایت از صنایع داخلی مخابراتی الگوی راهبری مخابرات است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حاشیه بازدید از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی؛

حمایت از صنایع داخلی مخابراتی الگوی راهبری مخابرات است

مخابرات
جزئیات زیان ۲ هزار میلیاردی مخابرات

جزئیات زیان ۲ هزار میلیاردی مخابرات

مخابرات
نقل و انتقال خطوط تلفن ثابت مانند گذشته انجام می‌شود؟

نقل و انتقال خطوط تلفن ثابت مانند گذشته انجام می‌شود؟

مخابرات
ماموریت وزارت ارتباطات برای بررسی وضعیت مراکز مخابراتی

ماموریت وزارت ارتباطات برای بررسی وضعیت مراکز مخابراتی

مخابرات
۱۲۳۴