علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
درآمد شرکت بورسی طی ۱۰ سال اخیر ۱.۱ هزار میلیارد کاهش یافت
طبق اعلام مدیرعامل:

درآمد شرکت بورسی طی ۱۰ سال اخیر ۱.۱ هزار میلیارد کاهش یافت

مخابرات
جهش در فیبرنوری با طرح توسعه فیبرنوری تهران

جهش در فیبرنوری با طرح توسعه فیبرنوری تهران

مخابرات
مشکل کاهش سرعت شبانه اینترنت شرکت مخابرات

مشکل کاهش سرعت شبانه اینترنت شرکت مخابرات

مخابرات
اعتراض نماینده مجلس به افزایش هزینه تلفن ثابت: مخابرات دست در جیب مردم کرده
فناوری ایران:

اعتراض نماینده مجلس به افزایش هزینه تلفن ثابت: مخابرات دست در جیب مردم کرده

مخابرات
حمایت از صنایع داخلی مخابراتی الگوی راهبری مخابرات است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حاشیه بازدید از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی؛

حمایت از صنایع داخلی مخابراتی الگوی راهبری مخابرات است

مخابرات