علوم، فناوری و ارتباطات مخابرات
دسته بندی :
چشم‌انداز صنایع مخابراتی در سایه XR ارائه شد
با حمایت مرکز نوآوری اتاق ایران

چشم‌انداز صنایع مخابراتی در سایه XR ارائه شد

توسعه نسل پنجم اینترنت در گرو توسعه فیبرنوری است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

توسعه نسل پنجم اینترنت در گرو توسعه فیبرنوری است

از طریق مزایده؛

"اخابر" اموال غیرمنقول را می‌فروشد

افت جدی ارزش صنعت مخابرات
در سومین جلسه کمیسیون تحول، نوآوری و بهره وری اتاق تهران مطرح شد

افت جدی ارزش صنعت مخابرات

ماجرای اختلال در سامانه اطلاعات پرواز چیست؟

ماجرای اختلال در سامانه اطلاعات پرواز چیست؟

درآمد شرکت بورسی طی ۱۰ سال اخیر ۱.۱ هزار میلیارد کاهش یافت
طبق اعلام مدیرعامل:

درآمد شرکت بورسی طی ۱۰ سال اخیر ۱.۱ هزار میلیارد کاهش یافت

جهش در فیبرنوری با طرح توسعه فیبرنوری تهران

جهش در فیبرنوری با طرح توسعه فیبرنوری تهران

مشکل کاهش سرعت شبانه اینترنت شرکت مخابرات

مشکل کاهش سرعت شبانه اینترنت شرکت مخابرات