لیتیوم

فلزات غیرآهنی لیتیوم
دسته بندی :
اکسون درصدد تولید باتری‌های لیتیوم

اکسون درصدد تولید باتری‌های لیتیوم

افزایش قیمت لیتیوم بعید به نظر می‌رسد

افزایش قیمت لیتیوم بعید به نظر می‌رسد

بهای لیتیوم در گیرودار عدم‌ رشد
چشم‏‏‌انداز ۱۰ ساله قیمت، عجیب ظاهر شده است

بهای لیتیوم در گیرودار عدم‌ رشد