فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
شراکت مکزیک و آمریکا در زمینه باتری‏‏‏‏‏‌های لیتیومی

شراکت مکزیک و آمریکا در زمینه باتری‏‏‏‏‏‌های لیتیومی

لیتیوم
افزایش حساسیت استرالیا نسبت به سرمایه گذاری‌های خارجی

افزایش حساسیت استرالیا نسبت به سرمایه گذاری‌های خارجی

لیتیوم
راند پایانی صعود فلزات باتری
صعود لیتیوم کربنات تا مرز ۶۰۰‌هزار یوآن به زیان خودروسازان انجامید

راند پایانی صعود فلزات باتری

لیتیوم
چین به دنبال نظارت بیشتر زنجیره تامین باتری لیتیومی

چین به دنبال نظارت بیشتر زنجیره تامین باتری لیتیومی

لیتیوم
اولین معدن لیتیوم تمام الکتریکی جهان در کانادا

اولین معدن لیتیوم تمام الکتریکی جهان در کانادا

لیتیوم
نخستین معدن تمام برقی جهان ساخته می‌شود
برای استخراج لیتیوم؛

نخستین معدن تمام برقی جهان ساخته می‌شود

لیتیوم
آمریکا نگران از دست دادن معادن کروم و لیتیوم افغانستان است

آمریکا نگران از دست دادن معادن کروم و لیتیوم افغانستان است

لیتیوم
تمایل چین برای سرمایه گذاری در معادن لیتیوم افغانستان

تمایل چین برای سرمایه گذاری در معادن لیتیوم افغانستان

لیتیوم
اشتهای چین راهگشایی برای تولید بیشتر لیتیوم در اروپا

اشتهای چین راهگشایی برای تولید بیشتر لیتیوم در اروپا

لیتیوم
۱۲۳۴