فلزات غیرآهنی لیتیوم
دسته بندی :
داستان لیتیوم و اکتشاف آن در ایران

داستان لیتیوم و اکتشاف آن در ایران

چرا قیمت لیتیوم ۸۰ درصد سقوط کرد؟

چرا قیمت لیتیوم ۸۰ درصد سقوط کرد؟

استفاده از معادن «لیتیوم» همدان برای تولید باتری‌های لیتیومی خودرو‌های برقی
پس از استحصال معادن لیتیوم انجام می‌شود

استفاده از معادن «لیتیوم» همدان برای تولید باتری‌های لیتیومی خودرو‌های برقی

بهره‌بردار معادن «لیتیوم» همدان به‌زودی مشخص می‌شود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

بهره‌بردار معادن «لیتیوم» همدان به‌زودی مشخص می‌شود

سقوط آزاد قیمت لیتیوم در بازار‌های جهانی

سقوط آزاد قیمت لیتیوم در بازار‌های جهانی

هیچ مجوزی برای برداشت لیتیوم صادر نشده است

هیچ مجوزی برای برداشت لیتیوم صادر نشده است