حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
کاهش ۳۶درصدی ورودی سد‌های تهران از ابتدای سال آبی

کاهش ۳۶درصدی ورودی سد‌های تهران از ابتدای سال آبی

سد و سدسازی
۶۵ درصد حجم مخازن سد‌های کشور خالی است

۶۵ درصد حجم مخازن سد‌های کشور خالی است

سد و سدسازی
وضعیت نگران کننده سدهای کشور

وضعیت نگران کننده سدهای کشور

سد و سدسازی
۱۲۳