حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
۴۸ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است/ رشد ۳ درصدی ورودی آب به سد‌ها

۴۸ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است/ رشد ۳ درصدی ورودی آب به سد‌ها

سد و سدسازی
نظارت میدانی رئیس کمیسیون کشاورزی از سد گرده‌بین

نظارت میدانی رئیس کمیسیون کشاورزی از سد گرده‌بین

سد و سدسازی
عسکری از سد کانی سیب و ایستگاه پمپاژ بادین‌آباد بازدید کرد
در جریان نظارت میدانی از شهرستان پیرانشهر؛

عسکری از سد کانی سیب و ایستگاه پمپاژ بادین‌آباد بازدید کرد

سد و سدسازی
احداث سد مارون دو اثرات نامطلوب زیست محیطی در منطقه خواهد داشت
متینیان در تذکر شفاهی:

احداث سد مارون دو اثرات نامطلوب زیست محیطی در منطقه خواهد داشت

سد و سدسازی
احداث سد مارون جلگه خوزستان را می‌خشکاند
ارمغانی از جنس نابودی محیط زیست

احداث سد مارون جلگه خوزستان را می‌خشکاند

سد و سدسازی