حمل و نقل و زیرساخت سد و سدسازی
دسته بندی :
مشارکت ایران در ساخت مرتفع‌ترین سد جهان

مشارکت ایران در ساخت مرتفع‌ترین سد جهان

سد‌های کشور جان می‌گیرند

سد‌های کشور جان می‌گیرند

آخرین وضعیت ذخایر سدهای کشور

آخرین وضعیت ذخایر سدهای کشور

شمارش معکوس آغاز احداث بلندترین سد ایران

شمارش معکوس آغاز احداث بلندترین سد ایران

ذخایر آبی کمتر از ۲۰ درصدی ۱۸ سد مهم کشور+جدول

ذخایر آبی کمتر از ۲۰ درصدی ۱۸ سد مهم کشور+جدول