حمل و نقل و زیرساخت سد و سدسازی
دسته بندی :
پرشدگی تنها ۴۸ درصدی سد‌ها

پرشدگی تنها ۴۸ درصدی سد‌ها

۱۶ سد مهم تأمین آب شرب کشور با ذخایر زیر ۲۰درصد+جدول

۱۶ سد مهم تأمین آب شرب کشور با ذخایر زیر ۲۰درصد+جدول

۵ سد کشور بیش از ۹۰‌ درصد آب دارند

۵ سد کشور بیش از ۹۰‌ درصد آب دارند

پرشدگی سد‌های کشور به ۵۳ درصد کاهش یافت

پرشدگی سد‌های کشور به ۵۳ درصد کاهش یافت

کاهش حجم آب سد‌های تهران

کاهش حجم آب سد‌های تهران

پرطرفدارترین عناوین