حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
کاهش ۱۸درصدی آب ورودی به سد‌های تهران

کاهش ۱۸درصدی آب ورودی به سد‌های تهران

سد و سدسازی
افزایش ۴۳۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سد‌های کشور

افزایش ۴۳۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سد‌های کشور

سد و سدسازی
کارنامه سد‌های مهم کشور
موجودی مخزن‌های آبی بررسی شد

کارنامه سد‌های مهم کشور

سد و سدسازی
ذخیره آب سد‌های کشور به ۱۸ میلیارد متر مکعب رسید

ذخیره آب سد‌های کشور به ۱۸ میلیارد متر مکعب رسید

سد و سدسازی
کاهش ذخایر سد‌های پنجگانه تهران به ۲۷۷ میلیون مترمکعب

کاهش ذخایر سد‌های پنجگانه تهران به ۲۷۷ میلیون مترمکعب

سد و سدسازی
۱۱ سد مهم کشور با ذخیره آب زیر ۲۰درصد

۱۱ سد مهم کشور با ذخیره آب زیر ۲۰درصد

سد و سدسازی
پرطرفدارترین عناوین