حمل و نقل و زیرساخت سد و سدسازی
دسته بندی :
کاهش ۵۶ میلیون مترمکعبی آب سد‌های تهران

کاهش ۵۶ میلیون مترمکعبی آب سد‌های تهران

سد و سدسازی
۳۵‌درصد حجم سد‌های کشور خالی است

۳۵‌درصد حجم سد‌های کشور خالی است

سد و سدسازی
یک‌سوم ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است

یک‌سوم ظرفیت مخازن سد‌ها خالی است

سد و سدسازی
امسال ۱۰۰ درصد آب سد ستارخان به آب شرب اهر اختصاص می‌یابد
استاندار آذربایجان شرقی:

امسال ۱۰۰ درصد آب سد ستارخان به آب شرب اهر اختصاص می‌یابد

سد و سدسازی
۶۱درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر شد

۶۱درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر شد

سد و سدسازی
۵۰‌درصد حجم سد‌های کشور پر شد

۵۰‌درصد حجم سد‌های کشور پر شد

سد و سدسازی
۴۸‌درصد حجم سد‌های کشور پر از آب شد

۴۸‌درصد حجم سد‌های کشور پر از آب شد

سد و سدسازی
پرشدگی سد‌ها ۴۷درصدی شد

پرشدگی سد‌ها ۴۷درصدی شد

سد و سدسازی
رشد ۳ درصدی حجم آب سد‌های کشور نسبت به سال گذشته

رشد ۳ درصدی حجم آب سد‌های کشور نسبت به سال گذشته

سد و سدسازی
کسری ۸۲ میلیون مترمکعبی سد‌های تهران

کسری ۸۲ میلیون مترمکعبی سد‌های تهران

سد و سدسازی