حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
آورده ۳۵۰ میلیون مترمکعبی سیلاب‌ها در پشت سد‌ها ذخیره شده است
محرابیان:

آورده ۳۵۰ میلیون مترمکعبی سیلاب‌ها در پشت سد‌ها ذخیره شده است

سد و سدسازی
سیلاب‌های اخیر چقدر آب به ذخایر سد‌های تهران اضافه کرد؟

سیلاب‌های اخیر چقدر آب به ذخایر سد‌های تهران اضافه کرد؟

سد و سدسازی
۷۰درصد ظرفیت مخازن سد‌های تهران خالی است

۷۰درصد ظرفیت مخازن سد‌های تهران خالی است

سد و سدسازی
افزایش کیفیت آب رودخانه زهره با بهره‌برداری از سد چمشیر

افزایش کیفیت آب رودخانه زهره با بهره‌برداری از سد چمشیر

سد و سدسازی
کاهش ۱۹ درصدی ذخایر سد‌های تهران

کاهش ۱۹ درصدی ذخایر سد‌های تهران

سد و سدسازی