معادن و مواد معدنی
دسته بندی :
سرایان معدن اصلی بنتونیت درایران / فرآوری بنتونیت خراسان جنوبی حمایت ملی نیاز دارد
کارشناس معدن بنتونیت در شهرستان سرایان عنوان کرد:

سرایان معدن اصلی بنتونیت درایران / فرآوری بنتونیت خراسان جنوبی حمایت ملی نیاز دارد

باریت و بنتونیت
سرایان معدن اصلی بنتونیت در ایران / فرآوری بنتونیت خراسان جنوبی حمایت ملی نیاز دارد
کارشناس معدن بنتونیت در شهرستان سرایان عنوان کرد

سرایان معدن اصلی بنتونیت در ایران / فرآوری بنتونیت خراسان جنوبی حمایت ملی نیاز دارد

باریت و بنتونیت
استخراج حدود ۸۰۰ هزار تن بنتونیت در سرایان

استخراج حدود ۸۰۰ هزار تن بنتونیت در سرایان

باریت و بنتونیت
خام‌فروشی آهن و بنتونیت خراسان جنوبی ممنوع شد

خام‌فروشی آهن و بنتونیت خراسان جنوبی ممنوع شد

باریت و بنتونیت
استاندار در شورای اداری سرایان عنوان کرد:

چرخش مالی شرکت‌های بنتونیت در بانک‌های سرایان فراهم شود

باریت و بنتونیت
ذخیره ۴۷ میلیون تُنی بنتونیت در خراسان جنوبی
معاون امور معادن اداره صمت استان خراسان جنوبی اعلام کرد:

ذخیره ۴۷ میلیون تُنی بنتونیت در خراسان جنوبی

باریت و بنتونیت