انرژی
دسته بندی :
احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه راه برون‌رفت از مشکلات خام‌فروشی است
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:

احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه راه برون‌رفت از مشکلات خام‌فروشی است

پتروپالایشگاه
قانون پتروپالایشگاه‌ها در ایستگاه تدوین آیین‌نامه جدید

قانون پتروپالایشگاه‌ها در ایستگاه تدوین آیین‌نامه جدید

پتروپالایشگاه
جزئیات جدید از طرح پتروپالایشی شهید سلیمانی

جزئیات جدید از طرح پتروپالایشی شهید سلیمانی

پتروپالایشگاه
ایجاد ارزش افزوده ۳۰۰ درصدی با توسعه پتروپالایشگاه‌ها

ایجاد ارزش افزوده ۳۰۰ درصدی با توسعه پتروپالایشگاه‌ها

پتروپالایشگاه
ظرفیت فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های کشور

ظرفیت فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های کشور

پتروپالایشگاه