معادن و مواد معدنی
دسته بندی :
وصول ۸۳۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان

وصول ۸۳۵ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان

حقوق دولتی معادن
پایان معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال
معاون وزیر صمت:

پایان معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال

حقوق دولتی معادن
درآمد ۲۳ هزار میلیارد تومانی دولت از معادن

درآمد ۲۳ هزار میلیارد تومانی دولت از معادن

حقوق دولتی معادن
برگشتِ تنها ۸ میلیارد تومان از ۱۷۳۹ میلیارد حقوق دولتی معادن به استان کرمان!
در شورای معادن استان مطرح شد:

برگشتِ تنها ۸ میلیارد تومان از ۱۷۳۹ میلیارد حقوق دولتی معادن به استان کرمان!

حقوق دولتی معادن
بسته شدن پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال

بسته شدن پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال

حقوق دولتی معادن
افزایش ۱۳۳ درصدی اخذ حقوق دولتی معادن در آذربایجان‌شرقی/ بهره‌برداران معادنی که بیش از پنج سال فعالیتی نداشته‌اند سلب صلاحیت می‌شوند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی خبر داد:

افزایش ۱۳۳ درصدی اخذ حقوق دولتی معادن در آذربایجان‌شرقی/ بهره‌برداران معادنی که بیش از پنج سال فعالیتی نداشته‌اند سلب صلاحیت می‌شوند

حقوق دولتی معادن
کوتاهی سازمان برنامه در تخصیص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار
دهقانی مطرح کرد

کوتاهی سازمان برنامه در تخصیص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار

حقوق دولتی معادن
پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال بسته می‌شود

پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال بسته می‌شود

حقوق دولتی معادن
پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال بسته می‌شود

پرونده معوقات حقوق دولتی معادن تا پایان سال بسته می‌شود

حقوق دولتی معادن
۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان، وصولی حقوق دولتی معادن کرمان در سال جاری
مدیرکل صمت استان کرمان خبر داد؛

۱۱ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان، وصولی حقوق دولتی معادن کرمان در سال جاری

حقوق دولتی معادن
پرطرفدارترین عناوین