اقتصاد و تجارت کار و کارگر
دسته بندی :
مزد منطقه‌ای منتفی شد

مزد منطقه‌ای منتفی شد

حقوق کارگران ۲۳ میلیون تومان می‌شود؟

حقوق کارگران ۲۳ میلیون تومان می‌شود؟