اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
چه اتفاقی برای حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ رخ داده است؟

چه اتفاقی برای حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ رخ داده است؟

کار و کارگر
افزایش حقوق کارگران دولتی در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد

افزایش حقوق کارگران دولتی در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد

کار و کارگر
یک گام دیگر برای افزایش حقوق معلمان برداشته شد

یک گام دیگر برای افزایش حقوق معلمان برداشته شد

کار و کارگر
زاهدی‌وفا گزینه جایگزین عبدالملکی در وزارت کار
سخنگوی دولت خبر داد

زاهدی‌وفا گزینه جایگزین عبدالملکی در وزارت کار

کار و کارگر
«زاهدی وفا» سرپرست وزارت کار شد+ رزومه
با پذیرش استعفای عبدالمکی؛

«زاهدی وفا» سرپرست وزارت کار شد+ رزومه

کار و کارگر