اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
وزیر کار: مردم طی ماه‌های آینده تغییرات رفاهی را احساس می‌کنند

وزیر کار: مردم طی ماه‌های آینده تغییرات رفاهی را احساس می‌کنند

کار و تعاون
همه چیز در مورد راه و روش شکایت به اداره کار

همه چیز در مورد راه و روش شکایت به اداره کار

کار و تعاون
بیکاری کارگران فصلی به خاطر کرونا بیشتر شد/ بیمه بیکاری به کجا رسید؟

بیکاری کارگران فصلی به خاطر کرونا بیشتر شد/ بیمه بیکاری به کجا رسید؟

کار و تعاون
حداقل دستمزد کارگران ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد/ حدود ۴۰ نوع قرارداد کار متفاوت در ایران داریم!
یک فعال کارگری مطرح کرد؛

حداقل دستمزد کارگران ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد/ حدود ۴۰ نوع قرارداد کار متفاوت در ایران داریم!

کار و تعاون
قول وزیر کار دولت رئیسی به کارگران

قول وزیر کار دولت رئیسی به کارگران

کار و تعاون