اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
اخراج کارگران برای فرار از عیدی و سنوات تخلف است

اخراج کارگران برای فرار از عیدی و سنوات تخلف است

کار و تعاون

احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

کار و تعاون
اشتغالزایی ۲۹۰ نفری در واحد‌های تولیدی استان سمنان

اشتغالزایی ۲۹۰ نفری در واحد‌های تولیدی استان سمنان

کار و تعاون
ارتقای روابط اقتصادی بین الملل، راهبرد اصلی وزارت کار است

ارتقای روابط اقتصادی بین الملل، راهبرد اصلی وزارت کار است

کار و تعاون
برنامه اشتغال امسال قم در بخش صنعت و تجارت محقق شد
رییس سازمان صمت قم:

برنامه اشتغال امسال قم در بخش صنعت و تجارت محقق شد

کار و تعاون
۲۱۷ هزار شغل از ابتدای دولت سیزدهم ایجاد شد
وزیر تعاون:

۲۱۷ هزار شغل از ابتدای دولت سیزدهم ایجاد شد

کار و تعاون