اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
تکلیف دستمزد کارگران امروز مشخص می‌شود؟
آخرین وضعیت دستمزد ۱۴۰۲ در جلسه امروز

تکلیف دستمزد کارگران امروز مشخص می‌شود؟

کار و کارگر
حقوق و مزایای کارگران صنایع و معادن بخش خصوصی و دولتی همسان‌سازی شود
نماینده زرند و کوهبنان در مجلس خواستار شد

حقوق و مزایای کارگران صنایع و معادن بخش خصوصی و دولتی همسان‌سازی شود

کار و کارگر
حقوق کارگران باید به نحوی باشد که بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند
قالیباف:

حقوق کارگران باید به نحوی باشد که بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند

کار و کارگر
روز سخت شورای عالی کار/ برنده چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران کیست؟

روز سخت شورای عالی کار/ برنده چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران کیست؟

کار و کارگر
دستمزد کارگران تا پایان سال نهایی می‌شود

دستمزد کارگران تا پایان سال نهایی می‌شود

کار و کارگر