صنایع کوچک
دسته بندی :
«ایریسا»؛ رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی
مدیر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی ایریسا خبر داد؛

«ایریسا»؛ رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
عملکرد مالی ایریسا در ۱۴۰۰
مدیر امور مالی‌واقتصادی تشریح کرد؛

عملکرد مالی ایریسا در ۱۴۰۰

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
تحقق اهداف واحد شبکه و زیرساخت ایریسا در ۱۴۰۰
مدیر کسب‌وکار شبکه و زیرساخت ایریسا خبر داد؛

تحقق اهداف واحد شبکه و زیرساخت ایریسا در ۱۴۰۰

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
عملکرد واحد کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ۱۴۰۰
یکی از مدیران ایریسا تشریح کرد؛

عملکرد واحد کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ۱۴۰۰

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
تحقق اهدف ایریسا در استفاده از فناوری‌های نوظهور
در گردهمایی استراتژی سال ۱۴۰۱ شرکت ایریسا عنوان شد؛

تحقق اهدف ایریسا در استفاده از فناوری‌های نوظهور

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
عزم جدی «ایریسا» در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان
گردهمایی استراتژی سال ۱۴۰۱ غول فناوری صنعتی ایران برگزار شد؛

عزم جدی «ایریسا» در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق