صنایع کوچک اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
دسته بندی :
«ایریسا»؛ رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی
مدیر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی ایریسا خبر داد؛

«ایریسا»؛ رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی

عملکرد مالی ایریسا در ۱۴۰۰
مدیر امور مالی‌واقتصادی تشریح کرد؛

عملکرد مالی ایریسا در ۱۴۰۰

تحقق اهداف واحد شبکه و زیرساخت ایریسا در ۱۴۰۰
مدیر کسب‌وکار شبکه و زیرساخت ایریسا خبر داد؛

تحقق اهداف واحد شبکه و زیرساخت ایریسا در ۱۴۰۰

عملکرد واحد کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ۱۴۰۰
یکی از مدیران ایریسا تشریح کرد؛

عملکرد واحد کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ۱۴۰۰

تحقق اهدف ایریسا در استفاده از فناوری‌های نوظهور
در گردهمایی استراتژی سال ۱۴۰۱ شرکت ایریسا عنوان شد؛

تحقق اهدف ایریسا در استفاده از فناوری‌های نوظهور

عزم جدی «ایریسا» در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان
گردهمایی استراتژی سال ۱۴۰۱ غول فناوری صنعتی ایران برگزار شد؛

عزم جدی «ایریسا» در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان

پرطرفدارترین عناوین