صنایع کوچک اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
دسته بندی :
آخرین تکنولوژی‌های هوش مصنوعی در صنعت فولاد معرفی شد
مدیرعامل شرکت ایریسا:

آخرین تکنولوژی‌های هوش مصنوعی در صنعت فولاد معرفی شد

بررسی‌های لازم برای تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق فولاد مبارکه انجام شد
مدیر کسب‌وکار اتوماسیون صنعتی شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون ایریسا:

بررسی‌های لازم برای تدوین نقشه راه شبکه هوشمند برق فولاد مبارکه انجام شد

خدمات اتوماسیون صنعتی به کمک دانش‌بنیان‌ها همیشه در دسترس خواهد بود
مدیر مهندسی و توسعه شرکت توسعه پروژه‌های نیرو و اتوماسیون پاژ:

خدمات اتوماسیون صنعتی به کمک دانش‌بنیان‌ها همیشه در دسترس خواهد بود

«ایریسا»؛ رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی
مدیر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی ایریسا خبر داد؛

«ایریسا»؛ رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی

عملکرد مالی ایریسا در ۱۴۰۰
مدیر امور مالی‌واقتصادی تشریح کرد؛

عملکرد مالی ایریسا در ۱۴۰۰

تحقق اهداف واحد شبکه و زیرساخت ایریسا در ۱۴۰۰
مدیر کسب‌وکار شبکه و زیرساخت ایریسا خبر داد؛

تحقق اهداف واحد شبکه و زیرساخت ایریسا در ۱۴۰۰

عملکرد واحد کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ۱۴۰۰
یکی از مدیران ایریسا تشریح کرد؛

عملکرد واحد کسب‌وکار سیستم‌های اطلاعاتی ایریسا در ۱۴۰۰

تحقق اهدف ایریسا در استفاده از فناوری‌های نوظهور
در گردهمایی استراتژی سال ۱۴۰۱ شرکت ایریسا عنوان شد؛

تحقق اهدف ایریسا در استفاده از فناوری‌های نوظهور

عزم جدی «ایریسا» در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان
گردهمایی استراتژی سال ۱۴۰۱ غول فناوری صنعتی ایران برگزار شد؛

عزم جدی «ایریسا» در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان