متالورژی و مواد
دسته بندی :
کوره کک طبس در دمای ۹۵۰ درجه توسط کارشناسان بومی تعمیر شد
اتفاقی تاریخی و بی‌سابقه در زیرمجموعه «ومعادن»؛

کوره کک طبس در دمای ۹۵۰ درجه توسط کارشناسان بومی تعمیر شد

کک متالورژی
ارسال زغال کک از شرکت Liberty Steel به کارخانه فولاد مجارستانی ISD Dunaferr

ارسال زغال کک از شرکت Liberty Steel به کارخانه فولاد مجارستانی ISD Dunaferr

کک متالورژی
کک ۵۰۰ میلیارد تومان پول آورد

کک ۵۰۰ میلیارد تومان پول آورد

کک متالورژی
نیمی از صادرات جهانی کک سوزنی در اختیار آمریکا

نیمی از صادرات جهانی کک سوزنی در اختیار آمریکا

کک متالورژی
کک طبس در مسیر تولید ۳۰۰ هزار تنی
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

کک طبس در مسیر تولید ۳۰۰ هزار تنی

کک متالورژی
هدف‌گذاری کک طبس برای تامین بخش عمده‌ای از نیاز فرو آلیاژ‌های کشور به کُک و کروولند‌ها در کشور
در گفتگو با مدیرعامل شرکت کک طبس مطرح شد؛

هدف‌گذاری کک طبس برای تامین بخش عمده‌ای از نیاز فرو آلیاژ‌های کشور به کُک و کروولند‌ها در کشور

کک متالورژی
هند کک بیشتری از چین خرید

هند کک بیشتری از چین خرید

کک متالورژی
افزایش تولید کارخانه کک‌سازی طبس واردات را کاهش می‌دهد
استاندار خراسان جنوبی:

افزایش تولید کارخانه کک‌سازی طبس واردات را کاهش می‌دهد

کک متالورژی
۱۲۳