اجتماعی مدیریت بحران
دسته بندی :
ارائه تجارب روابط عمومی فولاد مبارکه در حوزه مدیریت بحران
در نخستین جشنواره فناورانه روابط عمومی کشور انجام شد؛

ارائه تجارب روابط عمومی فولاد مبارکه در حوزه مدیریت بحران

جلسه مدیریت بحران فولاد هرمزگان برگزار شد

جلسه مدیریت بحران فولاد هرمزگان برگزار شد

وقوع ۶ درصد مخاطرات جهانی در ایران

وقوع ۶ درصد مخاطرات جهانی در ایران

وزارت نیرو باید برداشت از آب‌های زیرزمینی را کنترل کند
سازمان مدیریت بحران:

وزارت نیرو باید برداشت از آب‌های زیرزمینی را کنترل کند

معاون وزیر صمت عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شد
طی حکمی از سوی وزیر کشور؛

معاون وزیر صمت عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شد

بورس با تعطیلی ۶ روزه تهران تعطیل می‌شود؟

بورس با تعطیلی ۶ روزه تهران تعطیل می‌شود؟

۱