صنعت

اقتصاد و تجارت صنعت
دسته بندی :
وزیر صمت خبر داد: افزایش ۱۱۵ درصدی صادرات صنعتی در سه سال اخیر
گزارش پیشرفت و رشد در دولت سیزدهم؛

وزیر صمت خبر داد: افزایش ۱۱۵ درصدی صادرات صنعتی در سه سال اخیر

افت ماهانه تولید صنعتی اتحادیه اروپا در ماه می

افت ماهانه تولید صنعتی اتحادیه اروپا در ماه می

معایب سیاست صنعتی بی‌هدف
چرا هماهنگی در سیاستگذاری اهمیت دارد؟

معایب سیاست صنعتی بی‌هدف

اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن تعیین می‌شود
در هفته جاری؛

اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن تعیین می‌شود

ویژگی‏‏‌های یک وزیر صمت

ویژگی‏‏‌های یک وزیر صمت

بن‌بست تامین مالی صنعتی
مسیر‌های تامین نقدینگی تولید در گفتگو با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بررسی شد

بن‌بست تامین مالی صنعتی

رئیس‌جمهور منتخب، امتحان پس داده‌ها را برای وزارت صمت گزینش نکند
پناهی‌زاده مطرح کرد:

رئیس‌جمهور منتخب، امتحان پس داده‌ها را برای وزارت صمت گزینش نکند

رفع موانع تولید ۸۶ واحد صنعتی و تولیدی بروجرد
در نشست «بررسی مشکلات صنایع لرستان» مطرح شد؛

رفع موانع تولید ۸۶ واحد صنعتی و تولیدی بروجرد