انرژی
دسته بندی :
دومین واحد بخار نیروگاه عسلویه افتتاح شد

دومین واحد بخار نیروگاه عسلویه افتتاح شد

نیروگاه حرارتی
ثبت آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تابستان ۱۴۰۱

ثبت آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تابستان ۱۴۰۱

نیروگاه حرارتی
آغاز فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲

آغاز فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲

نیروگاه حرارتی
۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا شهریور سال آینده افتتاح می‌شود

۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا شهریور سال آینده افتتاح می‌شود

نیروگاه حرارتی
ثبت ۴ رکورد جدید در صنعت برق حرارتی در سال اول دولت سیزدهم

ثبت ۴ رکورد جدید در صنعت برق حرارتی در سال اول دولت سیزدهم

نیروگاه حرارتی
مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل برق حرارتی منصوب شد

مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل برق حرارتی منصوب شد

نیروگاه حرارتی
احداث مزرعه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در جنوب تهران

احداث مزرعه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در جنوب تهران

نیروگاه حرارتی
اتصال شانزدهمین واحد نیروگاهی به شبکه برای تامین برق تابستان

اتصال شانزدهمین واحد نیروگاهی به شبکه برای تامین برق تابستان

نیروگاه حرارتی
۱۲۳