انرژی نیروگاه حرارتی
دسته بندی :
شمارش معکوس برای رکوردشکنی تعمیرات نیروگاهی

شمارش معکوس برای رکوردشکنی تعمیرات نیروگاهی

ایران در انتظار افتتاح ۲۴ نیروگاه حرارتی جدید

ایران در انتظار افتتاح ۲۴ نیروگاه حرارتی جدید

اتصال ۳۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی به شبکه سراسری برق
از ابتدای کار دولت سیزدهم؛

اتصال ۳۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی به شبکه سراسری برق

۳۰۷ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد

۳۰۷ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد

پرطرفدارترین عناوین