انرژی
دسته بندی :

هزار مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به شبکه برق کشور متصل شد

نیروگاه حرارتی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۷۰ هزار مگاوات رسید

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۷۰ هزار مگاوات رسید

نیروگاه حرارتی
افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تا پایان امسال

افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تا پایان امسال

نیروگاه حرارتی
برنامه صنعت برق برای گسترش نیروگاه‌های مقیاس متوسط با توان داخلی

برنامه صنعت برق برای گسترش نیروگاه‌های مقیاس متوسط با توان داخلی

نیروگاه حرارتی
قرارداد احداث ۷ نیروگاه ۴۲ مگاواتی امضا شد

قرارداد احداث ۷ نیروگاه ۴۲ مگاواتی امضا شد

نیروگاه حرارتی

۸۰۹ مگاوات ظرفیت نیروگاه حرارتی بزودی وارد مدار می‌شود

نیروگاه حرارتی
عرضه سهام نیروگاه‌ها در بورس به کجا رسید؟

عرضه سهام نیروگاه‌ها در بورس به کجا رسید؟

نیروگاه حرارتی
۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه زغال‌سنگ سوز در کشور ساخته می‌شود

۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه زغال‌سنگ سوز در کشور ساخته می‌شود

نیروگاه حرارتی
داخلی‌سازی بیش از ۸۰ درصد قطعات نیروگاهی

داخلی‌سازی بیش از ۸۰ درصد قطعات نیروگاهی

نیروگاه حرارتی
۱۲