انرژی
دسته بندی :
اتصال ۳۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی به شبکه سراسری برق
از ابتدای کار دولت سیزدهم؛

اتصال ۳۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی به شبکه سراسری برق

نیروگاه حرارتی
بهره‌برداری از ۳۱ واحد جدید نیروگاهی از ابتدای دولت تاکنون

بهره‌برداری از ۳۱ واحد جدید نیروگاهی از ابتدای دولت تاکنون

نیروگاه حرارتی
۳۰۷ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد

۳۰۷ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد

نیروگاه حرارتی
آغاز ۴۵‌هزار مگاوات برنامه تعمیرات واحد‌های حرارتی

آغاز ۴۵‌هزار مگاوات برنامه تعمیرات واحد‌های حرارتی

نیروگاه حرارتی
نیروگاه دوکوهه تا چند روز آینده وارد مدار تولید می‌شود

نیروگاه دوکوهه تا چند روز آینده وارد مدار تولید می‌شود

نیروگاه حرارتی
امضای قرارداد با ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان برای ساخت قطعات نیروگاهی

امضای قرارداد با ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان برای ساخت قطعات نیروگاهی

نیروگاه حرارتی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳‌هزار مگاوات رسید

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳‌هزار مگاوات رسید

نیروگاه حرارتی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳ هزار مگاوات رسید

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳ هزار مگاوات رسید

نیروگاه حرارتی
۱۲۳۴