انرژی
دسته بندی :
نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ سوز طبس چالش تامین برق کشور را برطرف می‌کند

نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ سوز طبس چالش تامین برق کشور را برطرف می‌کند

نیروگاه حرارتی
قدیمی‌ترین نیروگاه کشور به زودی نوسازی می‌شود

قدیمی‌ترین نیروگاه کشور به زودی نوسازی می‌شود

نیروگاه حرارتی
۲ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد
معاون برق حرارتی:

۲ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شد

نیروگاه حرارتی
مصوبه شورای عالی اقتصاد برای احداث ۴ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی

مصوبه شورای عالی اقتصاد برای احداث ۴ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی

نیروگاه حرارتی
ایران در میان ۱۰ کشور برتر دارنده نیروگاه‌های حرارتی جهان

ایران در میان ۱۰ کشور برتر دارنده نیروگاه‌های حرارتی جهان

نیروگاه حرارتی

هزار مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به شبکه برق کشور متصل شد

نیروگاه حرارتی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۷۰ هزار مگاوات رسید

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۷۰ هزار مگاوات رسید

نیروگاه حرارتی
افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تا پایان امسال

افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تا پایان امسال

نیروگاه حرارتی
برنامه صنعت برق برای گسترش نیروگاه‌های مقیاس متوسط با توان داخلی

برنامه صنعت برق برای گسترش نیروگاه‌های مقیاس متوسط با توان داخلی

نیروگاه حرارتی
۱۲