متالورژی و مواد فروآلیاژها و مواد متالورژی
دسته بندی :
افزایش صادرات فروآلیاژ‌های اوکراین

افزایش صادرات فروآلیاژ‌های اوکراین

فروس در مهر ماه کمتر درآمد داشت

فروس در مهر ماه کمتر درآمد داشت

فروس افزایش سرمایه می‌دهد

فروس افزایش سرمایه می‌دهد

عملکرد ۶ ماهه فروس چگونه ارزیابی شد؟

عملکرد ۶ ماهه فروس چگونه ارزیابی شد؟

۳حلقه مفقوده در تولید مقاطع برنجی
در گفت‏‏‌وگو با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مقاطع برنجی ایران بررسی شد

۳حلقه مفقوده در تولید مقاطع برنجی

فرومنگنز از واردات تا قاچاق

فرومنگنز از واردات تا قاچاق

سود ۸۰ تومانی هر سهم «فروسیل»
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فروسیلیسیم خمین مصوب شد

سود ۸۰ تومانی هر سهم «فروسیل»