اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
بومی سازی دستگاه آنالیز فولاد

بومی سازی دستگاه آنالیز فولاد

بومی سازی و ساخت داخل
همپای فولاد خوزستان در مسیر بومی‌سازی گام برداشته‌ایم
مدیرعامل شرکت صنایع مکاترونیک ایران:

همپای فولاد خوزستان در مسیر بومی‌سازی گام برداشته‌ایم

بومی سازی و ساخت داخل
نمایشگاه تولیدات داخل از مهم‌ترین مولفه‌ها در جلوگیری از قاچاق محسوب می‌شود/ یزد قطب تولید کاشی و سرامیک است
مدیرکل صمت استان یزد تاکید کرد؛

نمایشگاه تولیدات داخل از مهم‌ترین مولفه‌ها در جلوگیری از قاچاق محسوب می‌شود/ یزد قطب تولید کاشی و سرامیک است

بومی سازی و ساخت داخل
اقبال ناخواسته به تولید داخل

اقبال ناخواسته به تولید داخل

بومی سازی و ساخت داخل
بومی‌سازی ۶۰ نوع قطعه و تجهیز تحریمی صنعت توسط متخصصان داخلی
رئیس سرای نوآوری «فولاد زنجیره تأمین و صنایع وابسته» خبر داد؛

بومی‌سازی ۶۰ نوع قطعه و تجهیز تحریمی صنعت توسط متخصصان داخلی

بومی سازی و ساخت داخل
بومی سازی سنجش‌گر هسته‌ای

بومی سازی سنجش‌گر هسته‌ای

بومی سازی و ساخت داخل
مسیر صعب بومی‌سازی

مسیر صعب بومی‌سازی

بومی سازی و ساخت داخل
حمایت از تولید داخلی راهبرد اصلی صنعت کشور است

حمایت از تولید داخلی راهبرد اصلی صنعت کشور است

بومی سازی و ساخت داخل