اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
خواستار بومی سازی تجربیات موفق دیگر کشور‌ها در حوزه صادرات شد
عضو اتاق بازرگانی ارومیه:

خواستار بومی سازی تجربیات موفق دیگر کشور‌ها در حوزه صادرات شد

بومی سازی و ساخت داخل
استان زنجان موفق به کسب رتبه پنجم تعمیق ساخت داخل شد

استان زنجان موفق به کسب رتبه پنجم تعمیق ساخت داخل شد

بومی سازی و ساخت داخل
صرفه‌جویی ۱۸۳ میلیون دلاری با افزایش تولید داخلی در خوزستان

صرفه‌جویی ۱۸۳ میلیون دلاری با افزایش تولید داخلی در خوزستان

بومی سازی و ساخت داخل
نهضت ساخت داخل در خراسان رضوی ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت

نهضت ساخت داخل در خراسان رضوی ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشت

بومی سازی و ساخت داخل
ارزآوری ۲/۵ میلیون دلاری بومی سازی سیستم ترمز خودرو‌های سنگین

ارزآوری ۲/۵ میلیون دلاری بومی سازی سیستم ترمز خودرو‌های سنگین

بومی سازی و ساخت داخل
لزوم مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی تجهیزات ریلی

لزوم مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی تجهیزات ریلی

بومی سازی و ساخت داخل
نیرو‌های تحصیلکرده و اداری کارخانجات اغلب یزدی و بومی هستند
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد:

نیرو‌های تحصیلکرده و اداری کارخانجات اغلب یزدی و بومی هستند

بومی سازی و ساخت داخل
تبدیل تهدید‌ها به فرصت در بخش تولید صنعتی/ فزایش عمق ساخت داخل در سه سال اخیر
معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد:

تبدیل تهدید‌ها به فرصت در بخش تولید صنعتی/ فزایش عمق ساخت داخل در سه سال اخیر

بومی سازی و ساخت داخل
برای ۳.۴میلیارد دلار داخلی سازی برنامه ریزی شد
صادقی نیارکی؛

برای ۳.۴میلیارد دلار داخلی سازی برنامه ریزی شد

بومی سازی و ساخت داخل
برنامه ریزی برای ۳.۴ میلیارد دلار داخلی سازی در ۱۴۰۰

برنامه ریزی برای ۳.۴ میلیارد دلار داخلی سازی در ۱۴۰۰

بومی سازی و ساخت داخل
۱۲۳