اقتصاد و تجارت بومی سازی و ساخت داخل
دسته بندی :
رشد صادرات با بومی سازی تجهیزات پتروشیمی توسط دانش بنیان‌ها
کارشناس صنعت مطرح کرد:

رشد صادرات با بومی سازی تجهیزات پتروشیمی توسط دانش بنیان‌ها

ساخت ۶۲۹ قطعه داخلی طی ۶ ماه در چادرملو

ساخت ۶۲۹ قطعه داخلی طی ۶ ماه در چادرملو

حراج جهانی ساخت ایران
بررسی روند ارزش صادرات غیر نفتی در ۲۰ سال گذشته

حراج جهانی ساخت ایران

حمایت دولت از تولیدات نوآور داخلی

حمایت دولت از تولیدات نوآور داخلی

طرح «جهاد بومی‌سازی» از سوی جهاددانشگاهی کرمان اجرا می‌شود
جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان

طرح «جهاد بومی‌سازی» از سوی جهاددانشگاهی کرمان اجرا می‌شود

بومی‌سازی پوشش ضدحریق بر پایه مواد معدنی
در یک شرکت دانش‌بنیان محقق شد؛

بومی‌سازی پوشش ضدحریق بر پایه مواد معدنی

صرفه‌جویی ۷۵ هزار دلاری در فولاد هرمزگان
با بومی‌سازی الکتروموتور پمپ اسکیل پیت ریخته‌گری حاصل شد؛

صرفه‌جویی ۷۵ هزار دلاری در فولاد هرمزگان

بومی سازی دستگاه آنالیز فولاد

بومی سازی دستگاه آنالیز فولاد

همپای فولاد خوزستان در مسیر بومی‌سازی گام برداشته‌ایم
مدیرعامل شرکت صنایع مکاترونیک ایران:

همپای فولاد خوزستان در مسیر بومی‌سازی گام برداشته‌ایم