حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
طرح کلان فناورانه چین برای تحول در صنعت حمل و نقل تا سال ۲۰۳۵

طرح کلان فناورانه چین برای تحول در صنعت حمل و نقل تا سال ۲۰۳۵

حمل و نقل و زیرساخت
افزایش ۵۲ درصدی نرخ حمل گندم «حفارس»

افزایش ۵۲ درصدی نرخ حمل گندم «حفارس»

حمل و نقل و زیرساخت
عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل منصوب شد

عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل منصوب شد

حمل و نقل و زیرساخت
وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه حمل‌ونقل نیمه تمام در کشور

وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه حمل‌ونقل نیمه تمام در کشور

حمل و نقل و زیرساخت
عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه منصوب شد

عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه منصوب شد

حمل و نقل و زیرساخت
کمبود کامیون برای حمل کالا نداریم/ کرایه حمل را با تاخیر می‌دهند

کمبود کامیون برای حمل کالا نداریم/ کرایه حمل را با تاخیر می‌دهند

حمل و نقل و زیرساخت
با ایجاد زیرساخت به آبادانی رشتخوار کمک می‌کنیم
معاون وزیر صنعت:

با ایجاد زیرساخت به آبادانی رشتخوار کمک می‌کنیم

حمل و نقل و زیرساخت
لندن پیشرو در پایداری و زیست‌پذیری شهر

لندن پیشرو در پایداری و زیست‌پذیری شهر

حمل و نقل و زیرساخت
کدام کریدور شمال-جنوب به صرفه‌تر است؟ ریلی، جاده‌ای یا دریایی؟

کدام کریدور شمال-جنوب به صرفه‌تر است؟ ریلی، جاده‌ای یا دریایی؟

حمل و نقل و زیرساخت
۱۲