حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
توسعه کریدور شمال و جنوب راه حل استراتژیک ملی برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی است
مدیرعامل شرکت هیمکو:

توسعه کریدور شمال و جنوب راه حل استراتژیک ملی برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی است

حمل و نقل و زیرساخت
گلوگاه تحقق چشم انداز‌ها

گلوگاه تحقق چشم انداز‌ها

حمل و نقل و زیرساخت
گلوگاه تحقق چشم انداز‌ها

گلوگاه تحقق چشم انداز‌ها

حمل و نقل و زیرساخت
کریدور شمال-جنوب روی ریل عملیاتی شدن در دولت سیزدهم

کریدور شمال-جنوب روی ریل عملیاتی شدن در دولت سیزدهم

حمل و نقل و زیرساخت
رشد ۲۵ درصدی ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۵ ماهه امسال

رشد ۲۵ درصدی ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۵ ماهه امسال

حمل و نقل و زیرساخت
مجمع افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو) برگزار شد

مجمع افزایش سرمایه شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو) برگزار شد

حمل و نقل و زیرساخت
توسعه همکاری‌های ریلی، دریایی و هوایی بین ایران و روسیه در دستور کار است
معاون وزیر صمت:

توسعه همکاری‌های ریلی، دریایی و هوایی بین ایران و روسیه در دستور کار است

حمل و نقل و زیرساخت
ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی به کمک شرکت‌های معدنی
معدن به کمک دولت می‌آید

ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی به کمک شرکت‌های معدنی

حمل و نقل و زیرساخت
ماموریت مخبر به رستم قاسمی برای تدوین بسته‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی

ماموریت مخبر به رستم قاسمی برای تدوین بسته‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی

حمل و نقل و زیرساخت
دیدار وزیر صمت با وزیر حمل و نقل بلاروس

دیدار وزیر صمت با وزیر حمل و نقل بلاروس

حمل و نقل و زیرساخت