اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
دیجیتالی شدن چک از کاغذ بازی می‌کاهد

دیجیتالی شدن چک از کاغذ بازی می‌کاهد

بانک
فروش ۱۵ میلیارد تومانی سفته و برات در تهران
در مهرماه سال جاری انجام شد؛

فروش ۱۵ میلیارد تومانی سفته و برات در تهران

بانک
مقایسه دوره‌ای نقدینگی و پایه پولی غلط است
بانک مرکزی:

مقایسه دوره‌ای نقدینگی و پایه پولی غلط است

بانک
۸۷ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد
در ۸ ماه امسال:

۸۷ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شد

بانک
پرداخت ۱۱۶ هزار فقره وام خرید مسکن در ۸ ماه امسال

پرداخت ۱۱۶ هزار فقره وام خرید مسکن در ۸ ماه امسال

بانک
افزایش ۴۵ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در ۷ ماه گذشته

افزایش ۴۵ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در ۷ ماه گذشته

بانک
بانک‌ها ۴۵ درصد بیشتر وام دادند

بانک‌ها ۴۵ درصد بیشتر وام دادند

بانک