فلزات غیرآهنی آلومینیوم
دسته بندی :
افت ۱۷ دلاری قیمت جهانی آلومینیوم

افت ۱۷ دلاری قیمت جهانی آلومینیوم

فلز آلومینیوم همواره در مسیر کاهش قیمت
نگاهی بر فلز آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی هفته گذشته

فلز آلومینیوم همواره در مسیر کاهش قیمت

افت ۰.۸ درصدی قیمت جهانی آلومینیوم

افت ۰.۸ درصدی قیمت جهانی آلومینیوم

حرکت آلومینیوم داخلی با دنده معکوس
فلز نقره‏‏‌ای بی‏‏‌توجه به نوسانات خارجی پیش می‌رود

حرکت آلومینیوم داخلی با دنده معکوس

افزایش ۳ درصدی «شمش آلومینیوم» و ۳۱ درصدی «آلومینا»
در ماه دی ۱۴۰۲ صورت گرفت:

افزایش ۳ درصدی «شمش آلومینیوم» و ۳۱ درصدی «آلومینا»

قیمت جهانی آلومینیوم کاهش یافت

قیمت جهانی آلومینیوم کاهش یافت

ریسک‏‏‌های قیمتی بازار فلز نقره‏‏‌ای
یارانه آلومینیوم به جیب تجار ترکیه و چین واریز می‌شود؟

ریسک‏‏‌های قیمتی بازار فلز نقره‏‏‌ای

هیچ‌چیز جلودار آلبا نیست
رئیس هیات مدیره شرکت آلبا:

هیچ‌چیز جلودار آلبا نیست

صعود قیمت آلومینیوم به بیش از ۲۲۰۰ دلار
نگاهی بر فلز آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی هفته گذشته

صعود قیمت آلومینیوم به بیش از ۲۲۰۰ دلار

صعود دوباره قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن
نگاهی بر فلز آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی هفته گذشته

صعود دوباره قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن