فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
روند ادامه دار نزول در آلومینیوم

روند ادامه دار نزول در آلومینیوم

آلومینیوم
در بازار آلومینیوم چه می‌گذرد؟

در بازار آلومینیوم چه می‌گذرد؟

آلومینیوم
قیمت آلومینیوم ۱۳ دلار کاهش یافت

قیمت آلومینیوم ۱۳ دلار کاهش یافت

آلومینیوم
سایه اژد‌های زرد بر بازار فلز نقره‏‏‌ای
تقاضا در بازار‌های داخلی و خارجی آلومینیوم از روند کاهشی تبعیت کرد

سایه اژد‌های زرد بر بازار فلز نقره‏‏‌ای

آلومینیوم
رشد ۴۷ دلاری قیمت آلومینیوم

رشد ۴۷ دلاری قیمت آلومینیوم

آلومینیوم
رشد ۰.۶ درصدی قیمت آلومینیوم

رشد ۰.۶ درصدی قیمت آلومینیوم

آلومینیوم

تولید سلول‌های کیسه‌ای باتری‌های یون آلومینیوم گرافن

آلومینیوم
جای خالی حمایت از تولید

جای خالی حمایت از تولید

آلومینیوم
صنعت نقره‌ای در تندباد حوادث
در گفتگو با دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم ایران مطرح شد

صنعت نقره‌ای در تندباد حوادث

آلومینیوم
قیمت آلومینیوم چقدر کاهش یافت؟

قیمت آلومینیوم چقدر کاهش یافت؟

آلومینیوم