فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
افزایش ۲۱ درصدی تولید شمش آلومینیوم؛ تولید از ۳۶۰ هزار تن عبور کرد
آمار ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ اعلام شد:

افزایش ۲۱ درصدی تولید شمش آلومینیوم؛ تولید از ۳۶۰ هزار تن عبور کرد

آلومینیوم
افزایش قیمت آلومینیوم دربازار‌های جهانی
دربورس فلزات لندن اتفاق افتاد؛

افزایش قیمت آلومینیوم دربازار‌های جهانی

آلومینیوم
اهداف قیمتی فایرا برای ادامه صعود

اهداف قیمتی فایرا برای ادامه صعود

آلومینیوم
افزایش تولید آلومینیوم اولیه در ماه اکتبر سال جاری

افزایش تولید آلومینیوم اولیه در ماه اکتبر سال جاری

آلومینیوم
رشد هزینه‌های آلومینیوم کاران به دلیل قطعی برق
در گفتگو با مدیرعامل ایرالکو بررسی شد؛

رشد هزینه‌های آلومینیوم کاران به دلیل قطعی برق

آلومینیوم
آلومینیوم از موج کاهش نرخ قسر دررفت
غلبه سیگنال کاهشی در بازار فلزات پایه

آلومینیوم از موج کاهش نرخ قسر دررفت

آلومینیوم
حمایت از صنایع پایین‌دستی آلومینیوم یک ضرورت است
مدیرعامل شرکت پروفیل سپهر:

حمایت از صنایع پایین‌دستی آلومینیوم یک ضرورت است

آلومینیوم
تداوم صعود قیمت آلومینیوم
نگاهی بر فلز آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی هفته گذشته

تداوم صعود قیمت آلومینیوم

آلومینیوم
گزارش بازدید از آلومینیوم اراک/ وقتی «برق» معضل «فایرا» می‌شود

گزارش بازدید از آلومینیوم اراک/ وقتی «برق» معضل «فایرا» می‌شود

آلومینیوم
سقوط تولید به علت کاهش برق تحمیلی
گزارشی از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی شرکت آلومینیوم ایران؛

سقوط تولید به علت کاهش برق تحمیلی

آلومینیوم