فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
قیمت آلومینیوم وارد کانال ۳۰۰۰ دلار شد

قیمت آلومینیوم وارد کانال ۳۰۰۰ دلار شد

آلومینیوم
تلاطم قیمتی آلومینیوم اروپا

تلاطم قیمتی آلومینیوم اروپا

آلومینیوم
۲۴۵۰ تن محصول آلومینیومی معامله شد

۲۴۵۰ تن محصول آلومینیومی معامله شد

آلومینیوم
رشد تولید ایرالکو در آخرین ماه پاییز

رشد تولید ایرالکو در آخرین ماه پاییز

آلومینیوم
جشن ارتقا ظرفیت آلومینیوم با توان داخلی و مدیریت جهادی

جشن ارتقا ظرفیت آلومینیوم با توان داخلی و مدیریت جهادی

آلومینیوم
خیز دوباره قیمت آلومینیوم

خیز دوباره قیمت آلومینیوم

آلومینیوم
فاصله ۱۰۰ میلیاردتومانی درآمد ایرالکو با رکوردزنی
درصدد جبران ریزش درآمد‌ها با عرضه شمش؛

فاصله ۱۰۰ میلیاردتومانی درآمد ایرالکو با رکوردزنی

آلومینیوم
نبود استقبال از «آلومینیوم المهدی» ۷۹ درصد درآمد‌ها را ریخت
هفته‌ای که برای این شرکت خوش‌یمن نبود!

نبود استقبال از «آلومینیوم المهدی» ۷۹ درصد درآمد‌ها را ریخت

آلومینیوم
صنعت آلومینیوم نیازمند سرمایه‏ گذاری
در جشن تکمیل ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) عنوان شد

صنعت آلومینیوم نیازمند سرمایه‏ گذاری

آلومینیوم
امسال ۲۰۰ نیروی بومی جذب آلومینیوم جنوب می‌شود
مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب:

امسال ۲۰۰ نیروی بومی جذب آلومینیوم جنوب می‌شود

آلومینیوم