آلومینیوم

فلزات غیرآهنی آلومینیوم
دسته بندی :
صادراتی که برای زنجیره آلومینیوم نمی‌صرفد
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران عنوان کرد:

صادراتی که برای زنجیره آلومینیوم نمی‌صرفد

آلومینیوم نزولی شد

آلومینیوم نزولی شد

آلومینیوم نزولی شد

آلومینیوم نزولی شد

واگذاری ۱۷۲ هکتار از اراضی ملی جهت ساخت نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر به ایرالکو و بهره‌برداری از فاز نخست پروژه ۸۰ مگاواتی مولد اضطراری شرکت آلومینیوم ایران
با حضور سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره ایرالکو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، مدیر امور اراضی استان مرکزی و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر انجام شد؛

واگذاری ۱۷۲ هکتار از اراضی ملی جهت ساخت نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر به ایرالکو و بهره‌برداری از فاز نخست پروژه ۸۰ مگاواتی مولد اضطراری شرکت آلومینیوم ایران

خودکفایی آلومینیوم المهدی در تأمین برق

خودکفایی آلومینیوم المهدی در تأمین برق

افتتاح و آغاز فاز اجرایی دو پروژه در شرکت آلومینیوم المهدی
با حضور مسوولان ارشد استانی صورت گرفت؛

افتتاح و آغاز فاز اجرایی دو پروژه در شرکت آلومینیوم المهدی