معادن و مواد معدنی
دسته بندی :
افزایش ۱۴ درصدی تولید کنسانتره فسفات اسفوردی
آمار ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ اعلام شد:

افزایش ۱۴ درصدی تولید کنسانتره فسفات اسفوردی

فسفات
افزایش تولید کنسانتره فسفات در ۹ ماهه ۱۴۰۱

افزایش تولید کنسانتره فسفات در ۹ ماهه ۱۴۰۱

فسفات
صدور مجوز اکتشاف معدن فسفات کوه لار چرام پس از ۵۰ سال

صدور مجوز اکتشاف معدن فسفات کوه لار چرام پس از ۵۰ سال

فسفات
معدن فسفات چرام پس از ۴۰ سال در مدار فعالیت قرار گرفت
فرماندار شهرستان چرام:

معدن فسفات چرام پس از ۴۰ سال در مدار فعالیت قرار گرفت

فسفات
افزایش ۱۱ درصدی تولید کنسانتره فسفات اسفوردی
آمار نیمه نخست ۱۴۰۱ اعلام شد؛

افزایش ۱۱ درصدی تولید کنسانتره فسفات اسفوردی

فسفات
افزایش ۱۲ درصدی تولید کنسانتره مجتمع فسفات اسفوردی
آمار ۵ ماهه ۱۴۰۱ اعلام شد:

افزایش ۱۲ درصدی تولید کنسانتره مجتمع فسفات اسفوردی

فسفات
۱۲