زمین شناسی
دسته بندی :
جنوب و جنوب غرب تهران تا شهریار و اشتهارد مناطق بحرانی

جنوب و جنوب غرب تهران تا شهریار و اشتهارد مناطق بحرانی "فرونشست"

فرونشست زمین
جدی نگرفتن مخاطره‌ای که می‌تواند ایران را ببلعد

جدی نگرفتن مخاطره‌ای که می‌تواند ایران را ببلعد

فرونشست زمین