صنایع کوچک صنعت جوش و جوشکاری
دسته بندی :
بومی‌سازی سیم جوش‌های ضدسایش

بومی‌سازی سیم جوش‌های ضدسایش

واردات، مقرون به صرفه‌تر از صادرات
مدیرعامل شرکت صنایع برق و الکترونیک مومن عنوان کرد:

واردات، مقرون به صرفه‌تر از صادرات