معادن و مواد معدنی سیمان و بتن
دسته بندی :
عرضه اولیه دو زیرمجموعه سشرق

عرضه اولیه دو زیرمجموعه سشرق

گرمای رینگ سیمان در آستانه زمستان
کاهش بارش سراسری در کشور، مانع بروز رکود فصلی در رینگ محصولات ساختمانی شد

گرمای رینگ سیمان در آستانه زمستان

فعالیت ۲۴ ساعته کارخانه سیمان اردبیل
مدیرکل صمت استان اردبیل خبر داد:

فعالیت ۲۴ ساعته کارخانه سیمان اردبیل

رکود سراغ سیمانی‏‏‌ها آمد؟
کاهش تقاضای فصلی برای مصالح ساختمانی معاملات سیمان را در رینگ فیزیکی از سکه انداخت

رکود سراغ سیمانی‏‏‌ها آمد؟

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال "سکرد" - ۵ آذر

گذر صنعت سیمان از تابستان بدون نوسان قیمت

گذر صنعت سیمان از تابستان بدون نوسان قیمت