اقتصاد و تجارت اقتصاد دانش بنیان
دسته بندی :
وزیر صمت در آئین امضای سند‌های همکاری توسعه اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد:

جدیت وزارت صمت در مسیر هوشمندسازی بخش‌های صنعتی و معدنی

سازوکار بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست
اکبر زمانیان، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان انرژی تشریح کرد:

سازوکار بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست