اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد و تجارت اقتصاد دانش بنیان
دسته بندی :
بزرگ‌ترین «بسته حمایتی» وزارت صمت ابلاغ شد

بزرگ‌ترین «بسته حمایتی» وزارت صمت ابلاغ شد

به صنایع دانش‌بنیان اعتبار مالیاتی می‌دهیم
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری:

به صنایع دانش‌بنیان اعتبار مالیاتی می‌دهیم

اولویت دولت بعد در حوزه علم و فناوری، «اقتصاد دانش‌بنیان» باشد
معاون علمی رئیس‌جمهور:

اولویت دولت بعد در حوزه علم و فناوری، «اقتصاد دانش‌بنیان» باشد

افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور؛ مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم است
محبی‌نجم‌آبادی مطرح کرد:

افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور؛ مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم است

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به تولید ثروت و ارزآوری می‌انجامد
طاهری:

توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به تولید ثروت و ارزآوری می‌انجامد

رونمایی از محصولات دانش‌بنیان با حضور سخنگوی دولت

رونمایی از محصولات دانش‌بنیان با حضور سخنگوی دولت

تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان در مردمی‌سازی اقتصاد
محبی‌نجم‌آبادی مطرح کرد:

تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان در مردمی‌سازی اقتصاد

۱